Hoe betrouwbaar zijn cryptomunten eigenlijk?

pxels.com

Om cryptomunten zoals de Bitcoin hangt vaak een zweem van geheimzinnigheid. Ze werken als geld, maar staan niet als zodanig in de boeken, en er is geen bank die toezicht houdt op het betalingsverkeer. Daarnaast komen zeker Bitcoin nogal eens in het nieuws, omdat criminelen deze munt gebruiken om buiten het reguliere betalingsverkeer om zaken mee te doen.

Is het voor een gewone Nederlander veilig en vertrouwd om met crypto geld aan de slag te gaan, of is het een wereld waarin je niks te zoeken hebt?

Wie zorgt voor toezicht?

Het grootste verschil tussen cryptovaluta en reguliere valuta is de decentrale manier van werken. We zijn gewend om te maken te hebben met banken. Zij beheren ons geld, zorgen ervoor dat er geld wordt bijgeschreven en afgeschreven en dat we in winkels betalingen kunnen doen met onze betaalpas. Om een rekening te kunnen openen moet je je kunnen legitimeren, een bankrekening is dus altijd aan een persoon gekoppeld. De overheid kan, als daar reden voor is, bij banken gegevens opeisen van rekeninghouders, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van belastingontduiking, witwassen of criminele activiteiten.

Bij crypto munten is dit volledig anders. Hier is geen bank bij betrokken, en is er van legitimatie geen sprake. Iedereen, waar ook ter wereld, kan met een bepaalde munt aan de slag gaan, iedereen kan Bitcoin kopen , zonder zich ergens als fysiek persoon en rekeninghouder te laten registreren. Veel mensen vinden dat prettig, zij hebben geen behoefte aan een centraal orgaan dat zich met hun geldzaken bemoeit. En alhoewel het een beetje onbetrouwbaar klinkt, betalingsverkeer waar geen toezichthouder of centraal orgaan bij betrokken is, is dit niet het geval. Middels blockchain worden alle tegoeden en mutaties realtime verwerkt, en heb je dus altijd overzicht van wat je op je rekening hebt staan. Een blockchain werkt decentraal, en dit wordt juist gezien als de kracht ervan. Het is niet langer één centraal punt dat alles verwerkt en overziet, het is de keten als geheel die dit doet, en elkaar waar nodig kan corrigeren.

Waarom de reputatie?

Alhoewel het systeem op zichzelf betrouwbaar is, en het idee erachter bijna idealistisch, hangt er rond de grote cryptomunten toch een gevoel van schimmigheid, althans, voor mensen die verder weinig kennis van de materie hebben. Dit komt eerder door een deel van de gebruikers dan door de munt zelf.

Doordat de munten anoniem kunnen worden verhandeld, trekt de markt mensen aan die geld wit willen wassen, of die er om een andere reden een groot belang aan hechten dat hun tegoeden niet traceerbaar zijn. Alhoewel dit de reputatie voor de buitenwereld weinig goed doet, is het niet iets waar een gebruiker zich zorgen om hoeft te maken. Het zijn de mensen die schimmig zijn, niet de munt zelf.