’t Hummelhûs start ook in Oldeholtpade met dagbesteding voor ouderen

De opvang stimuleert lichaamsbeweging, onder meer door gebruik te maken van duo-fietsen. Eigen foto

’t Hummelhûs in Oldeholtpade is bekend van haar kinderopvang. Niet iedereen weet dat ’t Hummelhûs ook een zorgafdeling heeft, met individuele- en groepsbegeleiding voor kinderen en dagbesteding voor (jong) volwassenen en ouderen.

Deze zorgactiviteiten vinden voornamelijk op de andere locatie, in Oudehorne, plaats. Vanaf maart vindt in Oldeholtpade, in het voorhuis van de boerderij, dagbesteding voor ouderen plaats.

Het voorhuis is jarenlang bewoond geweest door mede-eigenaren Bert-Yntze en Theresia Tel en hun kinderen. Zij hebben onlangs de keuze gemaakt meer afstand tussen werk en privé te willen. Het gezin heeft een huis in Nijeholtpade betrokken. In 2020 is er eenzelfde verhuizing geweest bij de locatie in Oudehorne. Willem-Teun en Anneke Tel (de andere eigenaren) woonden toen in het voorhuis van die boerderij. Toen zij verhuisden, kon het voorhuis voor een ander doeleinde gebruikt worden.

In april 2020 is ’t Hummelhûs begonnen met dagbesteding voor ouderen. Toen Bert-Yntze en Theresia Tel aangaven op een andere plek te willen wonen, ontstond snel het idee om een tweede dagbestedingsgroep te openen. De dagbesteding van ’t Hummelhûs richt zich op ouderen met verschillende achtergronden en problematieken, zoals dementie, Parkinson, Niet Aangeboren Hersenletsel, somatische aandoeningen en eenzaamheid. Door het bezoeken van de dagbesteding worden de mantelzorgers ontlast en kan de oudere geregeld langer thuis blijven wonen.

De bezoekers worden ’s ochtends opgehaald. Op ’t Hummelhûs begint de dag met een kopje koffie en wordt gezamenlijk de krant doorgenomen. De opvang stimuleert lichaamsbeweging. Er wordt gewandeld of gebruik gemaakt van duo-fietsen. Er is ook contact met de kinderen van de kinderopvang. Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en voormalige beroepen van de ouderen.

’t Hummelhûs biedt activiteiten aan, zoals helpen in de keuken en de moestuin, gymnastiek, koken, breien, tekenen, schilderen en muziek luisteren én maken. Aan het einde van de dag worden de bezoekers weer thuisgebracht.

www.thummelhus.nl

Nieuws

menu