'Zwembad De Steense is verouderd'. Wethouder Jack Jongebloed meldt dat er renovatieplannen zijn voor 2022 en 2023.

Zwembad De Steense.

Zwembad De Steense. Eigen foto

Zwembad De Steense in Wolvega moet gerenoveerd of vervangen worden. Dat vindt de raadsfractie van SDW. Het college werd aanvankelijk opgeroepen dat te onderzoeken.

Het zwembad ziet er volgens SDW nog steeds net zo uit als veertig jaar geleden, met ook dezelfde tegeltjes. De fractie wees op het belang van een modern zwembad, passend bij de huidige tijd. SDW wees er op dat 93% van de Nederlandse bevolking vindt dat een zwembad voor elke gemeente een basisvoorziening is. ‘Het is een verbetering van de woonkwaliteit en het bevordert de zwemvaardigheid.’

Persoonlijke aandacht

Maar er is volgens SDW ook een groeiende behoefte bij bezoekers/zwemmers aan meer exclusiviteit, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Het huidige zwembad zit volgens SDW aan het eind van de economische levensduur. Grootscheepse renovatie zal leiden tot aanzienlijke energiebesparingen, zo is de verwachting. Wethouder Jack Jongebloed meldde dat er renovatieplannen zijn voor 2022 en 2023. Hij trad verder niet in detail. Daarover komt nog dit jaar een memo naar de raad. Na die toezegging trok SDW het verzoek tot een onderzoek weer in.

Tarievenverhoging

SDW wil afdwingen dat er geen voorgestelde tarievenverhoging sportaccommodaties en zwembaden komt. Het instemmen met het raadsvoorstel van het college zou betekenen dat alle tarieven voor huur en gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties, gymnastieklokalen en zwembaden, verhoogd gaan worden. SDW-raadslid Dirk Dubling: “Wij willen dat inwoners kunnen sporten en dat betekent dat we alle gebruikers moeten stimuleren gemeentelijke accommodaties te kunnen blijven huren om te sporten. Daar past in deze toch al moeilijke tijd voor de sportclubs geen tariefsverhoging bij. In de raadsvergadering van 15 november wordt over het voorstel van SDW gestemd.