Zes inwoners van Weststellingwerf ontvangen een koninklijke onderscheiding

Bert Lankman.

Bert Lankman. Foto: Lenus van der Broek

Burgemeester Andre van de Nadort reikte woensdag aan zes personen een Koninklijke Onderscheiding uit.

Bert Lankman (70) uit Oosterstreek werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lankman was lid van oudejaarsvereniging ’d Olde Togers en is al meer dan 55 jaar lid van voetbalvereniging Oosterstreek, waaronder 25 jaar als (interim-)voorzitter. Verder is Lankman betrokken bij Plaatselijk Belang en Stichting Fonds Dorpsbelang Oosterstreek. Hij zet zich in voor betaalbare woningbouw in Oosterstreek, is bestuurslid van de Vereniging Kleine Dorpen en was voorzitter van Stichting Dorpshuis Oosterstreek en initiatiefnemer van de realisatie van het huidige dorpshuis. Verder is Lankman betrokken bij de Stichting Begraafplaats Noordwolde.

Geert van Helden

Geert van Helden (68) uit Oosterstreek werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Helden was betrokken bij ‘d Olde Togers en Plaatselijk Belang. Via de Stichting Dorpshuis Oosterstreek is hij mede-beheerder en hij coördineert het onderhoud- van het dorpshuis. Van Helden is vanaf 1966 lid van voetbalvereniging Oosterstreek. Hij was bestuurslid en is nog steeds scheidsrechter, grensrechter, lid van de onderhoudscommissie en organisator en sponsorwerver voor het zaalvoetbaltoernooi. Voor Stichting Fonds Dorpsbelang Oosterstreek is van Helden sinds 2009 bestuurslid/voorzitter.

De tekst gaat verder na de foto

Anton Mulder

Anton Mulder (71) uit Steggerda werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mulder is betrokken bij volleybalverenigingen Steggerda en Boijl. Hij fluit nog steeds wedstrijden, ook op regionaal niveau. Mulder zet zich in voor de EHBO-vereniging Noordwolde, de vereniging van Draaiorgelvrienden en Buurtbusvereniging De Westhoek. Wekelijks brengt hij het clubblad voor voetbalvereniging De Blesse rond, is hij penningmeester en duo-commissielid van politieke partij Blijf Stellingwarfs en mantelzorger voor een familielid.

De tekst gaat verder na de foto

Hanny Vogelzang

Hanny Vogelzang (78) uit Noordwolde werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vogelzang was leider en speler bij voetbalvereniging Oosterstreek en bij Olyphia en Leonidas is hij sinds 2007 betrokken bij de horeca in de kantine. Vogelzang is bestuurslid van Plaatselijk Belang De Eendracht en hij is in de zomer chauffeur op toeristentreintje van het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde en omstreken. Hij is vrijwilliger bij Motorclub Rensport. Dorpshuis ’t Buurthuus is zijn tweede huis. Vogelzang is betrokken bij vrijwel alle activiteiten en voornamelijk verantwoordelijk voor het horecagedeelte.

De tekst gaat verder na de foto

Hans Brandsma

Hans Brandsma (75) uit Nijetrijne werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Brandsma is al zijn hele leven lang lid van het Apostolisch genootschap. Hij is sinds 2004 bestuurslid van Plaatselijk Belang Nijetrijne en sinds 2010 voorzitter van dorpsblad ‘Veenletters’ (voor alle dorpen in de Westhoek). Brandsma zorgt voor het drukwerk, maakt de foto’s en zorgt voor verspreiding. Sinds 2015 is hij vrijwilliger bij dorpsschool De Aventurijn en hij was mede-auteur van hete boek ‘Nijetrijne, terugblik op een turbulente eeuw’.

De tekst gaat verder na de foto

Jaap ten Wolde

Jaap ten Wolde (85) uit Wolvega werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ten Wolde was jarenlang vrijwilliger en voorzitter van Buurtbusvereniging De Westhoek. Ten Wolde was in de periode dat hij voorzitter was onder andere belast met het maken van de planning en voor het zorgen voor voldoende vrijwilligers. Ten Wolde was bij Stichting Emplooi (onderdeel van Vluchtelingen Werk Nederland) vanaf 2000 12 jaar lang arbeidscoach (begeleiden van vluchtelingen naar een betaalde baan) en later coördinator van alle Emplooi-coaches in Friesland.