Wolvega staat stil bij vrijheid

Eigen foto

Eigen foto

Zo’n driehonderd mensen waren aanwezig bij de jaarlijkse dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Wolvega.

De Harmonie, Scouting de Linde, wethouder Mariska Rikkers en vertegenwoordiging van de Koninklijke Landmacht, Marine, Luchtmacht, Marechaussee en Politie was aanwezig. De kinderen Carmen Sterkenburg en Fay Hettinga van de Sint Franciscus school hielden een voordracht.

Wethouder Mariska Rikkers Oosterkamp vertelde dat haar beide opa`s in de oorlog gevochten hadden, één in Nederlands-Indië en de ander tijdens de Tweede Wereldoorlog. ,,Ze waren jong 18 en begin 20. Wat ze gedaan hebben heeft veel met hen gedaan alleen werd er niet vaak over gepraat. Heel af toe kwamen de verhalen. Je draagt een oorlog je hele leven mee.” De wethouder wenste dat we met respect met elkaar blijven omgaan en dat we de mens blijven zien achter de waarheid. Ze was erg dankbaar voor alle mannen en vrouwen die voor de vrijheid vechten en hebben gevochten.

Sergeant der Infanterie Dirk Dubling van het 4 mei comité benadrukte dat ,,in een polariserend landschap iedereen in ons land kan demonstreren op zijn vrije manier waarbij de rechtstaat dit moet beschermen”. Hij haalde ook naar voren dat we als mensen niet alleen rechten hebben maar ook plichten. ,,We hebben ook de plicht tot opofferingsbereidheid voor de volgende generaties om vrijheid door te geven, bewaken en te verspreiden.” Ook werd het heden erbij betrokken dat we stil moeten staan bij de strijd voor vrijheid in Oekraïne, die met een groot offensief in hun land bezig gaan om de vrijheid terug te krijgen. En dat is ook onze vrijheid. ,,Vrijheid overstijgt landen.”

Binnen het 4 & 5 mei comité Wolvega zijn ook wat mensen die terug treden in de organisatie. Lute Warsen en de Roos werden bedankt voor alle jaren. In het bijzonder Teun Menger die jaren actief was bij het 4 mei comité. Ook de voorzitter van het 4 mei comité Theo Koning draagt na jaren het voorzitterschap over aan Dirk Dubling.