Wetterskip maakt meer ruimte voor water en natuur in Wolvega-Oost. Nieuwe, natuurlijke oevers bij entree vanaf snelweg

Op de kaart is de te verbreden waterloop (lichtblauwe streep), de natuurlijke oever langs Om den Noort (groene streep) en de grens van het werkgebied (rode streep) ingetekend.

Op de kaart is de te verbreden waterloop (lichtblauwe streep), de natuurlijke oever langs Om den Noort (groene streep) en de grens van het werkgebied (rode streep) ingetekend. Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân verbreedt vanaf de waterloop aan de oostkant van Wolvega voor een betere waterafvoer. Zo blijven inwoners ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast.

In samenwerking met de gemeente Weststellingwerf maakt het waterschap het deel van de waterloop bij Om den Noort extra breed met natuurlijke oevers. Zo ontstaat er een soort van natuurlijke slenk bij de entree van Wolvega vanaf de snelweg A32. Een stuk grond van ongeveer 300 m² wordt door de gemeente gratis overgedragen aan Wetterskip Fryslân.

Te smal

De waterloop vlakbij de oprit naar de snelweg A32 is nu te smal voor een goede waterafvoer en voldoet niet aan de eisen. Door deze te verbreden, verbetert het waterschap de doorstroming naar gemaal Stellingenweg en kan de waterloop meer water bergen. Dit beperkt de gevolgen van wateroverlast tijdens stortbuien, die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. In perioden van extreme droogte kan het water straks beter worden vastgehouden.

Ook kan Wetterskip Fryslân na de verbreding de waterloop ecologisch onderhouden, waarbij telkens aan één kant de waterplanten blijven staan. Dit is goed voor de waterkwaliteit (schoner water) en de biodiversiteit.

Natuurlijke oevers

Wetterskip Fryslân graaft het water langs Om den Noort tussen de twee rondes, over een lengte van ongeveer 225 meter extra breed uit. Hier komt een nieuwe waterpartij in de vorm van een slenk met natuurlijke, flauwe oevers. De ondiepe overgang naar de droge oever is een leefgebied voor planten en dieren.

Aanpak trajecten

Het waterschap verbreedt in totaal 1500 meter van de waterloop ten oosten van Wolvega. Het gaat om het deel aan de westkant van de snelweg A32: het traject vanaf de kruising van de Hoofdweg en Om den Noort, langs Atalanta tot aan de geluidswal van de A32. Het andere te verbreden traject ligt aan de oostkant van de Stellingenweg en eindigt bij gemaal Stellingenweg. Naast het verbreden van de waterloop worden enkele dammen en duikers aangepast of verwijderd.

Wetterskip investeert in totaal 350.000 euro in dit project. De werkzaamheden starten deze maand. Omwonenden en bedrijven kunnen hier tijdelijk hinder van ondervinden. Het werk is naar verwachting eind april klaar.