Weststellingwerf ziet geen voordelen in zelf uitvoeren van bermbeheer

Bloeiende berm langs de Vinkegavaartweg, net voordat een maaimachine er vroegtijdig een einde aan maakte. Foto Lourens Looijenga

In Weststellingwerf wordt het berm- en slootonderhoud sinds jaar en dag aanbesteed. De gemeente is ook niet van plan het zelf te gaan doen. Ooststellingwerf laat berm- en slootonderhoud wel door de eigen dienst uitvoeren en heeft hiervoor materieel. Het college van Weststellingwerf heeft onderzocht wat de voor- en nadelen zijn.

Om de werkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen voeren, moet de gemeente mensen en materieel aantrekken. Gezien de huidige levertijden op materieel betekent dit een onzekere factor. Bij sloot- en bermonderhoud komen grote hoeveelheden slootafval en gras vrij dat moet worden afgevoerd. ,,Wij hebben geen contracten met verwerkers; er bestaat dus een risico dat het ons niet gaat lukken om het in de regio af te zetten voor acceptabele verwerkingsprijzen. De kosten van het in eigen beheer uitvoeren van het berm- en slootonderhoud wijken niet sterk af van de kosten van het aanbesteden van deze werkzaamheden.’’

Ecologisch

Kosten vormen dus geen doorslaggevende factor in de afweging. Daarom heeft het college besloten om deze werkzaamheden niet alsnog in eigen beheer uit te voeren. In november heet de gemeenteraad besloten om vanaf dit jaar 80% van het bermbeheer in Weststellingwerf ecologisch uit te laten voeren. Dat moet dus nu worden aanbesteed. En dan is Weststellingwerf best een hele grote gemeente.

Opdelen in percelen

Binnen het huidige aanbestedingsbeleid en wetgeving bestaat echter de mogelijkheid om het gehele werk op te delen in percelen. Daartoe is nu besloten. ,,De kansen voor lokale partijen nemen toe door het opdelen van de totale opdracht in bijvoorbeeld zes verschillende percelen. Kleinere partijen kunnen zelf bepalen of ze op één of meerdere percelen willen inschrijven. In 2023 onderzoeken wij of wij een nog groter deel van de bermen ecologisch kunnen gaan beheren.’’

Nieuws

menu