Weststellingwerf wil een ‘inclusieve gemeente’ zijn. Werkgroep aan de slag met belangen van inwoners met een beperking

‘Vooral de oversteek van de Spoorlaan naar het winkelgebied is een stressvolle aangelegenheid.'

‘Vooral de oversteek van de Spoorlaan naar het winkelgebied is een stressvolle aangelegenheid.' Piet Bosma

Er moet een werkgroep worden opgericht die zich bezig gaat houden met de belangen van inwoners met een beperking en/of handicap. Daartoe wordt maandag een nu al breed gedragen motie voorgelegd aan de gemeenteraad.

De boodschap is dat een ieder zich dient in te zetten om mensen met een handicap in de samenleving volwaardig te laten meedoen en niet buiten te sluiten. Het gaat om het belang van de sociale samenhang tussen mensen, zodat gesproken kan worden van een inclusieve samenleving, die daarmee dus uitsluiting van mensen tegengaat.

Rapport

Vooral lijsttrekker Marlène Postma van Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf heeft zich hier de afgelopen vier jaar voor ingezet. Zo is afgelopen najaar een zeer kritisch rapport gemaakt over de toegankelijkheid van het centrum van Wolvega. Postma boekt dus zo vlak voor de verkiezingen een mooi succesje. Al in 2016 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Gemeenten hebben de verplichting lokaal inclusiebeleid in te voeren en uit te voeren.

Inclusieve gemeente

Maar Weststellingwerf beschikt niet over een agenda daartoe, bijvoorbeeld op het gebied van gehandicaptensport. En dat kan volgens de tekst van de nu voorliggende motie mogelijk gevolgen hebben voor regels rond toegankelijkheid van o.a. openbare ruimten, mobiliteit en verkiezingen. De gemeenteraad zal daarom maandag uitspreken dat Weststellingwerf een inclusieve gemeente wil zijn, waar alle inwoners zo goed mogelijk mee moeten kunnen doen in de samenleving.

Meerderheid

De motie is ondertekend door zes fracties, een duidelijke meerderheid in de raad. Een werkgroep gaat dus ongetwijfeld aan de slag met die agenda. Maar eerst wordt binnen de eigen gemeentelijke organisatie gekeken welke maatregelen al worden toegepast in het kader van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een beperking en/of handicap.