Weststellingwerf wil dat Rijk helpt bij herstel funderingsschade

Veenweidegebied.

Veenweidegebied. Foto: Siebe Swart

De raadscommissie ruimte van Weststellingwerf bespreekt op maandag 16 januari de aanpak van de funderingsschade in de Friese veenweidegebieden.

Het voorstel is om de ondersteunde kosten over zeven gemeenten te verdelen op basis van het potentieel aantal schadegevallen per gemeente. In Weststellingwerf staan zo’n 650 bedreigde woningen. In totaal gaat het om 7675 woningen. Voor Weststellingwerf zou het dan eenmalig gaan om 2230 euro en structureel om 16.230 euro per jaar.

Funderingsloket

Het gaat onder andere om de personele kosten voor een Funderingsloket, dat in de loop van 2023 gestalte krijgt. Het is de bedoeling huiseigenaren, die zich bij het loket melden, op een goede manier te helpen. Het gaat dan om vragen over het voorkomen van funderingsschade of, als ze al schade hebben, welke maatregelen ze kunnen nemen. Er kan dan een afspraak gemaakt worden met een medewerker van dat loket voor een gesprek op het gemeentehuis in Wolvega en indien gewenst op het provincie- of in waterschapshuis. Er is dus geen fysiek centraal Fries loket.

Hersteloperatie

Gedeputeerde Staten stelde eerder dat de hersteloperatie van alle woningen ongeveer 800 miljoen euro kan kosten. Vanuit juridisch oogpunt zijn woningeigenaren zelf verantwoordelijk voor de staat van hun fundering en voor funderingsherstel. Toch willen alle overheden gedupeerden van funderingsschade tegemoet komen. Het Wetterskip Fryslân en Provinciale Staten zijn het samen eens over een regeling en trekken daar ook vele miljoenen voor uit. Voor de provincie gaat het vijf jaar lang om een miljoen per jaar.

Herstelplan

Er wordt nu geregeld dat een eigenaar van een gebouw 40 procent van de herstelkosten vergoed krijgt tot een maximum van 40.000 euro. De subsidie van Wetterkip en provincie is bedoeld voor eigenaren die via het Funderingsloket een herstelplan hebben gemaakt. De schade wordt vermoedelijk ook vooral veroorzaakt door waterpeilverlagingen van provincie en Wetterskip, al willen Gedeputeerde Staten die relatie nog steeds niet leggen. Door het lage waterpeil komen houten funderingen, gebruikt bij woningen/opstallen tot circa 1970, uiteindelijk geheel of gedeeltelijk boven water te staan en worden deze aangetast. Wanneer de droogstand langdurig is, treedt er schade op aan de fundering en het pand. Ook klimaatverandering (droogte) speelt een rol.

Nood is hoog

Binnen de Friese aanpak lopen de zeven gemeenten tegen de grenzen van wat zij kunnen bieden. Het college van Weststellingwerf is van mening dat met hetgeen geboden kan worden, de problemen van woningeigenaren met funderingsschade nog niet opgelost zijn. Dat terwijl de nood hoog is. Volgens het college is het nodig dat het Rijk ook haar rol en verantwoordelijkheid pakt binnen het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en een financiële bijdrage levert voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling. Het college wil daarover een brief naar Den Haag sturen. Ook het Wetterskip blijft lobbyen bij het Rijk.