Weststellingwerf wil 80% procent van gemeentelijke bermen ecologisch beheren. 'Diverse op de bermen afgestemde maaimethoden inclusief afvoer van maaisel, leveren een diversiteit aan flora en fauna op”

Weststellingwerf wil met het beheer en inrichting van haar eigendom meer rekening houden met het behoud en versterken van de biodiversiteit.

Bloeiende berm langs de Vinkegavaartweg, net voordat een maaimachine er vroegtijdig een einde aan maakte.

Bloeiende berm langs de Vinkegavaartweg, net voordat een maaimachine er vroegtijdig een einde aan maakte. Foto Lourens Looijenga

,,Bermen kunnen als ze goed beheerd worden belangrijke ecologische verbindingen zijn voor flora en fauna. Het toepassen van ecologisch bermbeheer kan in grote mate bijdragen aan het herstel van het biologisch evenwicht in de gemeente.”

Kansenkaart