Weststellingwerf: provincie moet meer ruimte bieden voor kleine windmolens

Een windturbine aan de Buitenweg bij Steggerda. Archief Lenus van der Broek

De gemeenteraad van Weststellingwerf wil dat de provincie de mogelijkheden verruimt voor het plaatsen van kleine windmolens. In de raadsvergadering van 10 oktober komt het CDA met een motie, die op brede steun kan rekenen. Dat bleek maandagavond tijdens een commissievergadering.

De motie behelst een oproep aan het provinciebestuur en de politieke partijen om na de Statenverkiezingen, die ruimte ook te bieden in het nieuwe provinciale coalitieakkoord. Alleen boeren mogen nu maximaal drie windmolens met een ashoogte van vijftien meter op hun erf bouwen om energie op te wekken voor het eigen bedrijf. Ook als ze al zonnepanelen hebben.

Om te bepalen hoeveel windmolens een boer mag bouwen op het eigen erf, geldt het gemiddelde energiegebruik van de laatste drie jaar. Het is niet de bedoeling dat er dus gehandeld wordt in stroom via het terugleveren op het net, gelet ook op de capaciteitsproblemen van het stroomnet. Ook dat capaciteitsprobleem blijft bij het CDA een punt van zorg.

Gebonden

De mogelijk om kleine windmolens te plaatsen, beperkt zich sinds 2019 tot boeren en dat komt vooral door de rol die de Friese FNP-Statenfractie daarin speelt. Andere partijen voelen zich gebonden aan het huidige coalitieakkoord. Maar na de verkiezingen zijn er nieuwe kansen, zo denkt men in Weststellingwerf. De FNP houdt in ieder geval in het conceptverkiezingsprogramma vast aan dat windmolenbeleid. Maar de vraag is uiteraard of de FNP weer in het Friese college komt en waartoe onderhandelingen dan leiden.

Verruiming

„De regeling moet verruimd worden”, zo zegt raadslid Hans Visser van het CDA. „Ook andere ondernemers moeten de kans krijgen een molen te plaatsen, maar ook particulieren. Met de opbrengst van één molen kun je de hoeveelheid energie opwekken die tien tot twaalf gezinnen verbruiken. We willen als CDA in Weststellingwerf dat de verruiming van de regeling ook in het verkiezingsprogramma komt van de provinciale CDA, desnoods komen we met een amendement.’

Af van bureaucratie

Weststellingwerf wil ook af van alle bureaucratie rond het plaatsen van windmolens. Er was maandagavond brede steun voor een ‘facetbestemmingsplan’. Daardoor hoeft niet voor iedere individuele initiatiefnemer in het buitengebied een planologische procedure gevolgd te worden. Maar na de toetsing door de gemeente, moet ook de provincie de aanvraag voor een molen nog een keer beoordelen. Visser noemt het dubbel werk. En ook daar wil de raad van Weststellingwerf vanaf. Ook dat staat in de aangekondigde motie.

Nieuws

menu