Weststellingwerf komt maatschappelijke organisaties tegemoet. Subsidieregeling voor energiecompensatie

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

Weststellingwerf werkt momenteel aan de laatste details voor de invulling en uitvoering voor een tijdelijke subsidieregeling voor energiecompensatie. De regeling is onder andere bedoeld voor sportverenigingen, dorpshuizen en de culturele sector.

In maart neemt de gemeenteraad een besluit over het beschikbaar stellen van het budget. De verwachting is dat het college van B & W daarna zo snel mogelijk de subsidieregeling vaststelt, en dat in april de regeling wordt opengesteld.

Veel organisaties hebben te maken met, soms extreem, hogere energiekosten. Het is voor een aantal van hen lastig om deze kosten, met ook nog de gevolgen van corona daarbij, te kunnen betalen. Op 7 november 2022 heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om te komen tot een noodfonds om zo organisaties tegemoet te komen in de gestegen energiekosten.

De subsidieregeling is aanvullend op de rijksmaatregelen.

Nieuws

menu