Weststellingwerf heeft nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne op het oog

De verplaatste caravans op de parkeerplaats. FOTO PIET BOSMA

Er zijn meer opvangplaatsen nodig voor vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen. Daarom zoekt de gemeente Weststellingwerf naar mogelijkheden om vluchtelingen van een (nood)opvangplek te voorzien.

Weststellingwerf heeft diverse locaties onderzocht en wil nu het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree in Wolvega inrichten als tijdelijke opvanglocatie.

Geschikt

De gemeente heeft meerdere gebouwen en stukken grond bekeken. Het stuk grond op de hoek van de Heerenveenseweg met de Smalle Weegbree is geschikt, omdat de grond eigendom is van de gemeente. De aanleg van elektriciteit, riolering en drinkwater kan op deze locatie vlot geregeld worden. Door de bushalte Scheeneweg is het centrum goed bereikbaar. Verder valt een opvanglocatie binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.

Tien tijdelijke woonunits

Het is de bedoeling dat op het achterste deel van de grond ongeveer 10 tijdelijke woonunits komen voor Oekraïense vluchtelingen. Wanneer de Oekraïense vluchtelingen de woonunits niet (meer) nodig hebben, kunnen bijvoorbeeld statushouders daar tijdelijk wonen.

Omwonenden geïnformeerd

De plannen zijn nog in ontwikkeling. Deze week zijn de omwonenden geïnformeerd. De gemeente betrekt hen bij het uitwerken van de plannen. Wanneer de plannen klaar zijn, vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan en start een bezwaarprocedure. Daarna wil de gemeente het voorste deel van de kavel ontwikkelen. Het plan is om woningen te bouwen die moeten voorzien in de woningnood onder starters, statushouders en spoedzoekers (inwoners die voorrang krijgen op een woning). Wanneer de tijdelijke woonunits dan nog nodig zijn, zoekt de gemeente daarvoor een andere locatie.

Weststellingwerf loopt achter

Zolang het aantal vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen blijft groeien, moeten gemeenten in Nederland vluchtelingen en statushouders opvangen. De noodopvang met caravans bij De Steense is niet geschikt voor opvang in de winter. Daarnaast loopt Weststellingwerf achter met het huisvesten van statushouders. Zij hebben een verblijfsstatus en mogen in Nederland blijven. Maar op dit moment moeten veel statushouders noodgedwongen wonen in de overvolle asielzoekerscentra. Daarom zoekt de gemeente naar meerdere opvang- en woonlocaties.

Nieuws

menu