Weststellingwerf geeft ruim miljoen euro uit aan opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Kosten worden door het Rijk gecompenseerd

Op de Heerenveenseweg in Wolvega heeft de gemeente negen chalets geplaatst. Piet Bosma

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente Weststellingwerf 1,4 miljoen euro uitgegeven aan de opvang van vluchtelingen uit dat land.

De gemeente gaat er vanuit dat zij door het Rijk gecompenseerd wordt voor alle kosten en er sprake is van budgetneutraliteit. Weststellingwerf heeft een eerste voorschot ontvangen van het Rijk ter hoogte van 1 miljoen euro. De verwachting is dat de overige kosten van dit jaar en de kosten die nog worden gemaakt, door het Rijk worden gecompenseerd.

Opvanglocaties

Sinds maart 2022 worden er in Weststellingwerf vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben inwoners en instellingen hun huizen, kerken en ander vastgoed opengesteld voor vluchtelingen. Daarnaast heeft de gemeente een gemeentelijke opvang gerealiseerd op het terrein van sporthal De Steense in Wolvega. De afgelopen periode zijn twee nieuwe opvanglocaties geopend aan de Stellingenweg en aan de Heerenveenseweg/Smalle Weegbree. De gemeente is ondertussen de locatie aan de Paulus Potterstraat aan het ontwikkelen en aan het onderzoeken of er vluchtelingen opgevangen kunnen worden aan De Brogge.

Regelingen

Het uitgangspunt van het Rijk is dat gemeenten de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne budgetneutraal kunnen uitvoeren. Het Rijk heeft verschillende regelingen in het leven geroepen voor de bekostiging van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Normbedrag

Voor het geschikt maken van een locatie voor de opvang van vluchtelingen (de transitiekosten) worden de werkelijke kosten vergoedt door het Rijk. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de aanleg van nutsvoorzieningen en verharding op de locatie Heerenveenseweg/Smalle Weegbree. Voor het inrichten, onderhouden en beheren van gemeentelijke opvanglocaties geldt een normbedrag per bed per dag. Tot 15 oktober was dit normbedrag 100 euro. Vanaf 15 oktober ontvangt de gemeente hiervoor 83 euro per dag per bed. Kosten die hieruit ook betaald worden, zijn bijvoorbeeld kosten voor zorg en tolk, locatiemanagers en eventueel beveiliging.

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld vanuit de gemeente. Tot 1 februari 2023 bedraagt dit 260 euro per maand per persoon. Dit bestaat uit een voedselcomponent en een overig component (voor kleding en andere persoonlijke spullen). Voor vluchtelingen in particuliere opvang geldt een aanvullend wooncomponent van 215 euro per maand voor volwassenen en 55 euro per maand voor kinderen.

Het leefgeld voor vluchtelingen in de gemeentelijke opvang wordt betaald uit het normbedrag van 83 euro per dag per bed. Voor vluchtelingen in particuliere opvang die verstrekkingen van de gemeente ontvangen, krijgt de gemeente 210 euro per maand per vluchteling. Ook wordt het leefgeld voor vluchtelingen in particuliere opvang gecompenseerd.

Voor onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer zijn ook middelen beschikbaar. Weststellingwerf heeft geen extra onderwijshuisvesting georganiseerd vanwege de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De kosten voor het leerlingenvervoer van vluchtelingen uit Oekraïne worden vergoed door het Rijk.

De Steense

Met het sluiten van de opvanglocatie bij De Steense is de balans opgemaakt over de gemaakte kosten voor deze opvanglocatie. De locatie is het merendeel van de tijd dat het operationeel was, volledig bezet geweest. De vijftien caravans zijn in een winterstalling geplaatst. Na sluiting van deze opvanglocatie is berekend of de opvang budgetneutraal heeft plaatsgevonden. Dit is het geval. Het Rijk compenseert de gemeente voor de gemaakte kosten voor de noodopvang De Steense.

Het realiseren van de opvanglocaties aan de Stellingenweg en de Heerenveenseweg/Smalle Weegbree heeft meer investering vooraf gevraagd dan de opvanglocatie bij De Steense. Een groot deel van deze kosten worden als transitiekosten door het Rijk vergoedt. Daarnaast is de personele inzet op deze locaties op dit moment lager dan bij De Steense. De verwachting is dat de locaties aan de Stellingenweg en deHeerenveenseweg/Smallle Weegbree budgetneutraal zijn.

Nieuws

menu