Weststellingwerf gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen in pand aan De Brogge in Wolvega

Het plan is om vluchtelingen in september over te brengen naar een complex aan de Brogge.

Het plan is om vluchtelingen in september over te brengen naar een complex aan de Brogge. Lourens Looijenga

Weststellingwerf gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen aan De Brogge in Wolvega. Het pand aan De Brogge 6-14 is geschikt voor de opvang van vluchtelingen. Het pand wordt wel eerst opgeknapt. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden er 25 tot 30 personen opgevangen.

De gemeente besloot in oktober geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het leegstaande pand aan De Brogge te huisvesten. B & W gaf aan dat ze ging onderzoeken of opvang van Oekraïense vluchtelingen wel mogelijk is. In november is het pand geïnspecteerd door de gemeente, brandweer en GGD. Hieruit bleek dat het pand geschikt is, maar er wel aanpassingen nodig zijn. Zo moeten er onder andere extra wc’s en douches worden geplaatst. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met Woningstichting Weststellingwerf, de eigenaar van het pand. In december heeft burgemeester Van de Nadort een delegatie uit de buurt gesproken. Zij reageerden positief op het plan.

Pand wordt opgeknapt

Het voornemen van de gemeente is om in januari een definitief besluit te nemen om Oekraïense vluchtelingen in het pand aan De Brogge op te vangen. De gemeente huurt het pand dan tijdelijk van Woningstichting Weststellingwerf. Voor de opvang van het aantal personen op deze locatie vraagt de gemeente een omgevingsvergunning aan. Ondertussen wordt het pand opgeknapt. De gemeente verwacht dat deze werkzaamheden in april klaar zijn. Dan kunnen de Oekraïense vluchtelingen komen. Hoelang zij hier zullen blijven, is afhankelijk van de oorlog.

Er zijn in totaal zeventien kamers. Vijftien kamers daarvan worden ingericht als slaapkamer. De gemeente wil de andere twee kamers inrichten als gemeenschappelijke ruimte en kantoor.