Weet jij al op wie je gaat stemmen? 'Als raadslid verbind je de lokale maatschappij met het gemeentebestuur'

Burgemeester André van de Nadort. FOTO: PIET BOSMA

Burgemeester André van de Nadort. FOTO: PIET BOSMA FOTO: PIET BOSMA

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart worden overal in de dorpen in Weststellingwerf posters van de deelnemende partijen opgehangen. En je krijgt een stempas, plus een lijst met alle kandidaten. Maar hoe ontdek je als inwoner van de gemeente Weststellingwerf nu op wie je wilt stemmen? En waarom is het eigenlijk belangrijk om te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

‘Een groot verschil tussen de landelijke verkiezingen en de lokale verkiezingen, is dat de gemeentepolitiek veel dichter bij de mensen staat’, aldus burgemeester André van de Nadort.

‘De gemeenteraad gaat over de centen’, vervolgt de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf. ‘Daar wordt beslist wat er wel en niet uitgevoerd wordt. Die besluiten moeten afgewogen worden gemaakt, en moet de raad zo goed mogelijk kunnen uitleggen.’ Veel mensen hebben volgens Van de Nadort niet in de gaten, dat de raad in feite de baas is binnen een gemeente. ‘Wie stemt, heeft invloed op wie er in de raad komt. En indirect ook op wie de wethouders worden, want ook dat wordt binnen de gemeenteraad bepaald.’ Zelfs de burgemeester is niks zonder de steun van de raad, benadrukt Van de Nadort. ‘Er wordt wel eens gedacht dat de burgemeester de dienst uitmaakt binnen een gemeente, maar niks is minder waar. Zonder steun van de raad is het college van burgemeester en wethouders nergens.’

Contact zoeken

Volgens Van de Nadort betekent gemeenteraadslid zijn veel meer dan twee keer per maand vergaderen. ‘Het is belangrijkste werk is buiten. Je moet je onder de mensen begeven en contact zoeken met de burgers. Als raadslid verbind je de lokale maatschappij met het gemeentebestuur.’ Hij noemt het plan voor het verkeersveiliger maken van De Blesse als voorbeeld. ‘Daar ligt een mooi plan voor de herinrichting, dat echt samen met de inwoners is bedacht. Daarom is er ook voldoende draagvlak voor. Dat maakt het voor de raad vertrouwd om er budget voor beschikbaar te stellen.’

Van de Nadort noemt ook de dorpsvisie van Nijeholtpade als voorbeeld. Ook daar staat de samenwerking tussen inwoners en gemeente centraal. ‘Je kijkt samen naar wat je graag wilt bereiken en naar wat haalbaar is.’

Persoon

Burgemeester van de Nadort denkt dat mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen minder op de partij, en meer op de persoon stemmen. ‘Tijdens de komende verkiezingen doen acht partijen mee. Naast landelijke partijen als VVD, CDA, GroenLinks en D66 doen er ook vier lokale partijen mee: Sociaal Duurzaam Weststellingwerf, Weststellingwerfs Belang, Blijf Stellingwarfs en Krachtig Sociaal Groen Maar ik denk dat er minder naar de partij gekeken wordt, en meer naar wie de raadsleden zijn.’ Zelf is Van de Nadort lid van het PvdA. ‘Als burgemeester sta je echter boven de partijen. Op de dag dat je burgemeester wordt, laat je je politieke kleur achter je. Het belang van de gemeente als geheel staat altijd voorop. Ik kies er dan ook bewust voor om niet actief te zijn binnen het PvdA, zo lang ik burgemeester ben.’

Eelt op je ziel

De burgemeester heeft veel respect voor de raadsleden. ‘Zij zetten zich in voor de lokale democratie. Je moet als raadslid ook echt wel een beetje eelt op je ziel hebben.’ Van de Nadort weet, dat de

raadsleden veel kritiek over zich heen krijgen. ‘Meestal gaat dat netjes, maar soms gaat het helaas ook minder netjes. Ik wil iedereen oproepen om het respectvol te houden.’

Drie dagen stemmen

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar kun je ook al stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. De reden daarvoor is het coronavirus. Op deze manier hoeft niet iedereen tegelijk in het stemhokje te staan. Op het stembureau op het gemeentehuis is een stemhokje waar mensen die blind of slechtziend zijn zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Via www.weststellingwerf.nl/info-over-politieke-partijen zijn de programma’s van de acht partijen die in onze gemeente meedoen aan de verkiezingen te vinden.