Vogelwacht Wolvega e.o. bestaat 75 jaar

Vogelwacht Wolvega e.o. bestaat 75 jaar. In zalencentrum De Rank in Wolvega werd daar op de ledenvergadering bij stilgestaan.  Foto: Lenus van der Broek

Vogelwacht Wolvega e.o. bestaat 75 jaar. In zalencentrum De Rank in Wolvega werd daar op de ledenvergadering bij stilgestaan.

Na de behandeling van de huishoudelijke agendapunten gaf oud-voorzitter Jelle Bouma een korte terugblik met een paar anekdotes. Na 1988 werd de vereniging veel actiever. Met name werd het accent gelegd op de nazorg van de weidevogels en het plaatsen van nestkastjes. Bouma: ,,Het werd mij al heel jong door mijn vader met de paplepel ingegeven. We gingen het veld in om de nestjes te zoeken.” Bouwma maakt zich grote zorgen over de stand van de weidevogels.

De tekst gaat verder na de foto

Activiteiten

Vogelwacht Wolvega, lid van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW), organiseert in het voorjaar en najaar nog een paar activiteiten. Op 27 mei is er veenexcursie aan de Kooiweg in Nijeholtwolde om de weidevogels (pareltjes) te bekijken. Op 9 oktober wordt de film ‘De Grutto’ gepresenteerd.

De zwaluwenwand ‘Schuttevaer’ aan de Schipsloot in Wolvega wordt weer bijgewerkt. Vorig jaar waren ongeveer 80 gaten bezet. Wel is er een probleem, omdat de steenmatter daar ook huishoudt. Er is overleg met de gemeente. Verder is er overleg met de agrariërs en loonwerkers en worden drones ingezet en apps gebruikt om de nestjes in beeld te brengen. Met toestemming van de provincie Fryslân zijn vorig jaar 17 steenmarters gevangen. Dit jaar mogen er elf gevangen worden.

Na de pauze gaf Teade de Boer een reportage over het ringen en leven van de grutto.

Nieuws

menu