Vogelwacht Wolvega e.o. actief bezig met beheer weidevogels

Lenus van der Broek

Wolvega – De vereniging Vogelwacht Wolvega e.o. hield maandagavond in De Rank in Wolvega haar jaarvergadering. Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering was er een boeiende presentatie van de veehouders Jelte Bakker en zijn dochter Wieke Marije uit Ginnum (nabij de Waddenzee) over het toepassen van het weidevogelbeheer op hun bedrijf.

Actief predatiebeheer

De inleiders hebben naast hun drukke werkzaamheden op een veebedrijf met 185 melkkoeien en 40 schapen passie voor de natuur en speciaal voor de weidevogels. Zij voeren ook een actief predatiebeheer, want vossen, marters, ratten en katten roven de nesten leeg. Zo worden camera’s in het veld geplaatst om dit te registreren. Verder wordt op 30 hectare het zogenaamde plas/dras systeem gehanteerd, waardoor er meer vogels op af komen. Het maaien wordt uitgesteld en elke dag wordt een ander perceel voor beweiding gebruikt. De familie Bakker ontvangt ook veel groepen, jong en oud, om hun werkwijze van weidevogelbeheer uit leggen en in de praktijk te laten zien en de kennis over te dragen aan de volgende generaties.

Huishoudelijke vergadering

De tellingen van het aantal nesten in de Ontginning in Nijelamer en het beheersgebied in Oldetrijne lieten vorig jaar een positiever beeld zien. Ook de vrijwilligers van Vogelwacht Wolvega krijgen een opleiding om een weidevogeldrone te bedienen. De thermische dronebeelden worden via een app opgeslagen. In de beheersgebieden komt een pilot om steenmarters en dassen te vangen.

Penningmeester Dirk Bruinenberg nam na 20 jaar bestuurslidmaatschap afscheid. Voorzitter Bauke van der Valk had lovende woorden voor zijn accurate werkzaamheden binnen de vereniging. Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Nieuws

menu