Vijvers en sloten in De Heide en De Scheene in Wolvega worden gebaggerd

De baggerwerkzaamheden aan de Zuidwestkant van woonwijk De Heide. Foto: Lenus van der Broek

In opdracht van de gemeente baggert Ippel Dredging B.V. de vijvers en sloten in woonwijken De Heide en De Scheene in Wolvega. De werkzaamheden duren tot en met maart 2023.

Het slib bestaat vooral uit plantenresten, die zich door de jaren heen hebben opgestapeld. Door dit te verwijderen, kan het water beter worden aan- en afgevoerd. Hierdoor komen de sloten en vijvers niet of minder snel droog te liggen. Ook zorgt baggeren voor voldoende ruimte in de sloten en vijvers om wateroverlast van bijvoorbeeld extreme regenbuien te verminderen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. Het baggeren is ongeveer eens in de 20 jaar nodig.

Nieuws

menu