Vijvers en sloten in De Heide en De Scheene in Wolvega worden gebaggerd

Baggeren. Foto: Aangeleverde foto

Ippel Dredging B.V. gaat de vijvers en sloten in woonwijken De Heide en De Scheene in Wolvega baggeren in opdracht van de gemeente Weststellingwerf.

De werkzaamheden vinden plaats van begin december tot en met maart.

Baggeren is het weghalen van slib van de vaste bodem van sloten en vijvers. Dit wordt gedaan door een baggerboot. Het slib wordt daarna afgevoerd met vrachtauto’s. Hierdoor kan verkeershinder ontstaan.

Het slib bestaat vooral uit plantenresten dat zich door de jaren heen heeft opgestapeld. Door dit te verwijderen, kan het water beter worden aan- en afgevoerd. Hierdoor komen de sloten en vijvers niet of minder snel droog te liggen. Ook zorgt baggeren voor voldoende ruimte in de sloten en vijvers om wateroverlast van bijvoorbeeld extreme regenbuien te verminderen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren door te baggeren. Het baggeren van de vijvers en sloten is ongeveer eens per 20 jaar nodig.

De Snoek

Voordat de baggerwerkzaamheden beginnen, gaat aannemer Ippel Dredging B.V. in gesprek met hengelsportvereniging De Snoek, de toezichthouder en directievoerder van Antea Group en de gemeente. Samen bekijken ze wat op elke locatie de beste manier van werken is en wat er met de vissen gedaan kan worden. Als het nodig is, gaan vrijwilligers van de hengelsportvereniging bijvoorbeeld de vissen vangen en op een andere plek uitzetten in water.

Nieuws

menu