Vestigingspremie voor bedrijven komt er niet. Positieve ontwikkelingen maken invoering overbodig

Het gemeentehuis in Wolvega, maandagavond 4 oktober 2021. Lourens Looijenga

De gemeente gaat geen vestigingspremie voor bedrijven invoeren. Op basis van diverse positieve ontwikkelingen voegt het instellen van die premie volgens de gemeente onvoldoende toe om de lokale economie te versterken.

De gemeente onderzocht of een vestigingspremie of aanbrengpremie een positief effect heeft op de vestiging van bedrijven in Weststellingwerf. De potentiële gebieden voor zo’n eventuele premie zijn het centrum van Wolvega, Noordwolde en de bedrijventerreinen. In deze gebieden zijn volgens de gemeente positieve ontwikkelingen zichtbaar, zodat de noodzaak tot de invoering van een premie niet aanwezig is.

MKB-onderzoek

Het algemene beeld is dat het economisch gezien best goed gaat bij de bedrijven in Weststellingwerf. Dit bleek ook uit een MKB-onderzoek. Ongeveer de helft van de ondervraagde ondernemers heeft wel te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis, maar ze hebben vertrouwen in een goede afloop van de crisis voor hun bedrijf. Verschillende bedrijven willen uitbreiden of verplaatsen.

Leegstand afgenomen

Het aanbod van bedrijf onroerend goed in Weststellingwerf is afgenomen en daarmee schaars geworden. Tevens is de leegstand afgenomen in de centra van Wolvega en Noordwolde. Het aantal beschikbare winkelpanden is momenteel beperkt. De langdurige leegstand in de winkelpanden aan de Hoofdstraat Oost in Noordwolde is door lokale ondernemers is opgepakt door erin te investeren. Ook in Wolvega merkt de gemeente een toegenomen investeringsbereidheid van lokale ondernemers.

Klaar voor de Stap?

Vorig jaar is de marketingcampagne ‘Klaar voor de Stap?’ gelanceerd. Ondernemers hebben een prominente rol als ambassadeur in deze campagne, die tot doel heeft de verkoop van bedrijfskavels in Wolvega te stimuleren. De belangstelling naar bedrijventerreinen is in coronatijd toegenomen. De campagne heeft dit versterkt. Voor de locatie wonen/werken op Bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot zijn de bouwregels versoepeld. Op dit moment zijn er diverse opties op bedrijfskavels, waaronder alle kavels op bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot.

Stiekm Trots

Sinds 2020 ontvangt de Stichting Stiekm Trots een subsidie van de gemeente. Hierdoor kan de stichting zich verder inzetten voor de collectieve marketing van de gemeente. Tevens heeft de stichting een centrale rol in de organisatie van het economische speelveld in de gemeente. Stiekm Trots draagt hierdoor bij aan het versterken van de ondernemersklimaat in de gemeente. In het collegeprogramma staat de ambitie om te groeien in het aantal gevestigde bedrijven en totale arbeidsplaatsen. Dit is gelukt.

Nieuws

menu