Verschraling van busdiensten is voor Weststellingwerf ‘onacceptabel’

Samen in actie voor de belangrijke busverbinding. Gemeente Achtkarspelen

Weststellingwerf vindt een verdere verschraling van het openbaar vervoer onacceptabel. Dat blijkt uit een reactie op het ontwerp Programma van Eisen van de provincie. De provincie Fryslân is een aanbestedingsprocedure gestart voor het openbaar vervoer in Fryslân voor de periode 2024-2034.

Begin december is een ontwerp Programma van Eisen voor de nieuwe bus concessie vastgesteld en ter inzage gelegd voor inspraak. Het gaat om de minimale eisen waaraan de vervoerder moet voldoen bij de nieuwe concessie. Weststellingwerf schrijft de provincie ,,met grote verbazing” daar kennis van te hebben genomen. ,,Het mag duidelijk zijn dat de gemeente Weststellingwerf dit onacceptabel vindt en het standpunt heeft dat het huidige aanbod ongewijzigd, en bij voorkeur verbeterd, moet worden.’’ Zo wil het college vasthouden aan een één uurs verbinding tussen Steenwijk, Noordwolde, Boijl en Oosterwolde. Het gaat om het behouden van de huidige lijnen 17 en 116.

Station Wolvega

Verder moet er een goede aansluiting zijn (maximaal 15 minuten) van de bus op de treindienst vanaf station Wolvega. Ook moet buslijn 116 aansluiten op het hele uur op station Wolvega zodat scholieren van de middelbare scholen in Wolvega tijdig op school kunnen komen. En het college pleit voor het behouden van een weekenddienstregeling op de reguliere lijnen naar Wolvega en Noordwolde.

Vervoersarmoede

In opdracht van de provincie Fryslân is een onderzoek uitgevoerd naar ‘vervoersarmoede’ in de provincie. Het gaat hier om ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten belemmerd wordt’. Het percentage huishoudens met een hoog risico bedraagt binnen de gemeente Weststellingwerf 8,9 %. ,,Wij vinden dat alle inwoners mee moeten kunnen doen aan sociale en dagelijkse activiteiten welke de positieve gezondheid bevorderd. Denk hierbij aan (vrijwilligers)werk, inburgering, school en sociale contacten. Het openbaar vervoer moet hiervoor geen belemmering vormen.’’

Nieuws

menu