Verharde bermen maken wegen veiliger; gemeente legt 70 kilometer aan graskeien aan

FO GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

Weststellingwerf gaat na de zomervakantie verder met het verharden van bermen met graskeien.

In 2017 en 2018 is er al 48 kilometer bermverharding aangelegd. Door de aanleg van glasvezel in het buitengebied in 2019 en 2020 is een pauze ingelast. Nu de glasvezel er ligt, legt de gemeente nog eens 70 kilometer bermverharding aan.

Smalle wegen

Het verharden van bermen in het buitengebied is een wens die onder meer de dorpen bij de gemeente hebben neergelegd. Wethouder Jack Jongebloed: ‘Er zijn best veel smalle wegen in onze gemeente. Door meer en ander gebruik van deze wegen, vragen de bermen ieder jaar meer onderhoud. Soms is de veiligheid in het geding door stuk gereden bermen. Door het verharden van de bermen in het buitengebied worden de wegen veiliger.’

Met de aanleg van 35 kilometer bermverharding in 2021 maakt de gemeente daar nu echt werk van. In 2022 komt daar ongeveer nog eens 35 kilometer bij. In totaal is er 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg en herstel van de bermverharding tussen 2017 en 2022.

Breder

Een graskei is een betonnen steen met gaten erin. Naast de smalle wegen komt een graskeistrook van ongeveer 40 centimeter breed. Door de gaten kan gras groeien. De weg is zo een stukje breder, waardoor auto’s elkaar veilig kunnen passeren. De meeste wegen krijgen deze graskeistroken. Langs een aantal wegen legt de gemeente passeerstroken aan.

In 2021 worden elf wegen te oosten van de A32 aangepakt. In 2022 worden ook meerdere wegen ten westen van de A32 voorzien van bermverharding.

Bloemzadenmengsel

De gemeente grijpt de werkzaamheden aan om de strook naast de graskeistroken in te zaaien met een bloemzadenmengsel. Dit sluit aan op initiatieven van bewoners die hun bermen natuurvriendelijker willen inrichten. Door dit tegelijk met het bermverhardingsprogramma uit te voeren, zet de gemeente een grote stap in het vergroten van de biodiversiteit in de bermen.

In de week van 23 augustus starten de werkzaamheden. Het werk wordt uitgevoerd door Nota infra uit Sneek Tijdens de werkzaamheden is (een deel van) de weg afgesloten voor het verkeer.

Nieuws

Meest gelezen