VVD is bezorgd over communicatie door gemeente. ‘Het lijkt of er steeds vaker gedoe ontstaat’

Fractievoorzitter Richard Bos van de VVD. Screenshot

‘De vraag ‘hoe willen we met onze inwoners communiceren?’ moet echt worden beantwoord.’ De manier waarop de gemeente Weststellingwerf in contact staat met inwoners en ondernemers bevalt de VVD helemaal niet. ‘Het lijkt of er steeds vaker gedoe ontstaat.’

Fractievoorzitter Richard Bos noemde als voorbeelden de inspraak rond de aanpassing van de Lycklamaweg in Wolvega, een geluidwerend scherm langs het spoor bij de Lindewijk, een woontoren in die wijk, de moeizame contacten met inwoners van De Hoeve en Boijl over een te bouwen woning en de komst van jonge statushouders naar Wolvega.

Van kastje naar de muur

‘Het beeld dat bij de VVD is ontstaan, is dat hier stevig op moet worden ingezet. Steviger dan nu. Te vaak horen we verhalen van inwoners dat toezeggingen niet worden nagekomen, dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat ze aan het lijntje worden gehouden. Dat komt te vaak voor, dat moet echt beter. Als wij willen dat mensen meer vertrouwen krijgen in bestuur en de politiek, begint het hiermee.’

Onnodig lange procedures

Informatiebijeenkomsten zijn volgens Bos bedoeld om duidelijkheid en begrip te vergroten en zouden niet moeten leiden tot juist meer gedoe. En inwoners en ondernemers krijgen te maken met soms totaal onnodige lange procedures. ‘Waarom maken we het zo ingewikkeld?’ Hij wil van het college een plan van aanpak om te komen tot verbeteringen.

Nieuws

menu