VVD: delen centrum Wolvega nu al afsluiten

Er moet een einde komen aan het ’s nachts hard rijden door de straten van het centrum van Wolvega en omgeving. Dat vinden de raadsfracties van de collegepartijen de VVD en Weststellingwerfs Belang.

Centrum Wolvega.

Centrum Wolvega. Piet Bosma

Wolvega - Ze komen op 5 juli bij de raadsvergadering met een motie waarin het college wordt opgeroepen maatregelen te nemen, nu er in het centrum van Wolvega en omliggende straten voornamelijk ’s avonds en ’s nachts hard gereden wordt. Volgens de twee fracties veroorzaakt dit overlast.


Onveilig

’De hardrijders gedragen zich intimiderend en het versterkt het gevoel van onveiligheid. Uit de nationale veiligheidsmonitor van het CBS van 2019 is gebleken dat te hard rijden volksergernis nummer één is.’ Het college wordt verzocht over te gaan tot het nemen van maatregelen, zoals een betere handhaving en het onderzoeken welke snelheidsbeperkende maatregelen er eventueel op korte termijn genomen kunnen worden.


VVD-raadslid Sylvia Heida zegt zelf ervaren te hebben hoe auto’s een soort rondje door Wolvega racen. Vanaf het station gaat het door de Hoofdstraten via de Steenwijkerweg en de Geraniumstraat weer terug. ‘En dat gaat niet met 50 kilometer per uur. En het gaat met een gigantisch lawaai langs de terrassen over het Centrumplein.’


Pilot naar voren halen

Heida vindt dat er binnen de Centrumvisie Wolvega een structurele oplossing gevonden moet worden, maar wil niet op de start van de uitvoering in 2023 wachten. Ze wil mede vanwege deze overlast een pilot naar voren halen door delen van het centrum op bepaalde momenten geheel af te sluiten.