Trapveldje in Lindewijk in Wolvega is er nog steeds niet. Kunstgras of hybride mat?

Het gaat om het sportveld bij de OBS Tuindorpschool en Franciscusschool.

Het gaat om het sportveld bij de OBS Tuindorpschool en Franciscusschool. Eigen foto

Op dit moment worden door de gemeente twee varianten voor een nieuw trapveld in de Lindewijk in Wolvega nader onderzocht en uitgewerkt.

Het gaat om een inrichting met een hybride grasmat of een inrichting met een kunstgras ondergrond. Inmiddels zijn we bijna een jaar nadat de raad een motie aannam om de bestaande situatie te verbeteren.

Werkgroep

Eind januari heeft het college van de raad de opdracht gekregen om te onderzoeken of het financieel en praktisch mogelijk is om van het bestaande sportveldje in de Lindewijk het gras te laten vervangen door kunstgras of een ander alternatief waardoor het veld beter en meer bespeelbaar wordt. Er werd een werkgroep gevormd van twee scholen, de gemeente en buurtbelang. Gedurende de zomer is gewerkt aan het opstellen van een projectplan om subsidies te kunnen aanvragen. Daarin spelen de scholen een leidende rol.

Combinatie met schoolplein

Het gaat om een gezamenlijk plan voor de schoolomgeving. In dit plan is ook nadrukkelijk gekeken hoe het totale gebied zo groen mogelijk kan worden ingericht/blijven. Specifiek voor het trapveld is vanuit de werkgroep geformuleerd dat het veldje het hele jaar rond bespeelbaar moet zijn. Er wordt gezocht naar een combinatie met het schoolplein, ‘waardoor het speeloppervlak veel groter en uitdagender wordt en er bij slecht weer een speelalternatief ontstaat’.

Drainage

De eerdere ingrepen aan het trapveld, waaronder het aanbrengen van drainage, hebben ervoor gezorgd dat het veld inmiddels wel goed afwatert. Dit is volgens de gemeente een goede basis om op door te bouwen.