Toneelvereniging Kunst naar Kracht in Wolvega huldigt twee jubilarissen

Henk Breukelaar (links) en Bertus van den Akker.

Henk Breukelaar (links) en Bertus van den Akker. Foto: Lenus van der Broek

Tijdens de jaarvergadering van de toneelvereniging Kunst naar Kracht in Zalencentrum Klijnstra werden woensdagavond twee leden door voorzitter Coby Menger gehuldigd.

Bertus van den Akker is 40 jaar lid en Henk Breukelaar 25 jaar. Van den Akker werd tevens benoemd tot lid van verdienste. Hij sloot zich als 28-jarige in 1983 aan bij de vereniging en heeft ontelbare types neergezet. Ook was hij 16 jaar bestuurslid, waarvan 13 jaar voorzitter.

Henk Breukelaar kwam in 1998 bij Kunst naar Kracht en speelde uiteenlopende rollen. Hij was 14 jaar bestuurslid en vervulde onder andere de rol van penningmeester.

De toneelvereniging bestaat 72 jaar en brengt jaarlijks in maart en in november twee uitvoeringen over het voetlicht. Op dit moment bestaat de vereniging uit 15 leden. Kunst naar Kracht zoekt nieuwe spelers om de continuïteit te kunnen waarborgen.