Stellingwerven tekenen voor 1300 nieuwe woningen

De Friese gemeenten, de Provincie Fryslân en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ondertekenden vrijdag de Friese regionale woondeals. Dit zijn provinciale woningbouwafspraken als opmaat voor een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk. De Stellingwerven beloven samen de komende 7 jaar 1300 nieuwe huizen te bouwen.

Wethouder Hanneke Zonderland ondertekent namens Weststellingwerf de woondeal. Foto Jaap Schaaf

Wethouder Hanneke Zonderland ondertekent namens Weststellingwerf de woondeal. Foto Jaap Schaaf Foto: Jaap Schaaf

In de regionale woondeals is vastgelegd dat er tot en met 2030 in Friesland zo’n 17.500 nieuwe woningen gebouwd worden. De gemeente Weststellingwerf zet zich in voor de realisatie van 500 woningen en Ooststellingwerf gaat voor 700 huizen. De Stellingwerven behoren bij de regio Zuidoost Fryslân. Die regio tekent samen voor 4680 nieuwe huizen. Het is nu nog een gebied met meer dan 187.000 inwoner. Daarin zitten twee grote kernen (Drachten en Heerenveen), drie regionale centra (Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk) en meer dan honderd kleine(re) dorpen.