Stellingwerven moeten coronageld terugbetalen

Miljardensteun Wereldbank voor aanpak voedselcrisis in Afrika

Miljardensteun Wereldbank voor aanpak voedselcrisis in Afrika ANP

De beide Stellingwerfse gemeenten moeten een deel van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) terugbetalen.

Het gaat om geld dat het Rijk voor steun aan ondernemers beschikbaar heeft gesteld, maar niet is gebruikt. In Ooststellingwerf gaat het om 718.181 euro en in Weststellingwerf om 567.335 euro.

Dat bedrag staat volgens wethouder Marcel Bos van Ooststellingwerf los van het coronageld dat deze week door de gemeenteraad als meevaller in de algemene reserve is gestort. Ook dat betrof ongebruikt Rijksgeld voor het verzachten van de coronapijn in de maatschappij.