Stellingwerven kiezen verschillende koers met carbid

Foto: ANP

Er ontstaat dit jaar een verschil in tijden van het carbidschieten op oudejaarsdag in de Stellingwerven. Weststellingwerf volgt de lijn die de burgemeesters in Friesland samen hebben afgesproken, zoals ook geadviseerd is door de Veiligheidsregio Fryslan.

Dat betekent dat er alleen op Oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur carbid mag worden afgestoken. Dat staat ook in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die is sinds 11 november van kracht, na een besluit van de raad in oktober. In Weststellingwerf moet je ook een vergunning aanvragen om carbid te mogen afsteken.

Ooststellingwerf

In Ooststellingwerf gaat het anders, zo heeft de raad dinsdagavond met de kleinst mogelijke meerderheid besloten. Daar mag nog steeds met carbid geknald worden tot 02.00 uur ’s nachts. De raad wilde geen afbreuk doen aan die traditie en hoopt dat het samenzijn ook leidt tot minder vernielingen. Waarnemend-burgemeester Sandra Korthuis was wel voor de lijn van Weststellingwerf.

Volgens haar wordt er in de praktijk al na zonsondergang niet geknald en zouden groepen die met carbid bezig zijn het ook helemaal geen bezwaar vinden om op 18.00 uur te stoppen. Ooststellingwerf onderscheidt zich in Friesland ook al omdat er geen vergunningplicht bestaat voor carbidschieten. Carbid valt officieel niet onder de noemer vuurwerk en valt dus ook niet onder het corona-vuurwerkverbod.

Nieuws

Meest gelezen