Samenwerking Tsjerkepaad met de kerken in Wolvega, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Ter Idzard

Foto: Lenus van der Broek Foto: Lenus van der Broek

Tot en met 10 september doet de Kerk op de Hoogte van de Protestantse Gemeente Wolvega mee met Tsjerkepaad. De kerk is dan iedere zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur open voor de bezoekers.

Er is dan een rondleiding, orgelspel, de toren is te beklimmen en het Sickengabos rond de kerk is ook open voor een wandeling. Uniek is de verkoop van de Stellingwarver Biebel.

Op 6 en 27 augustus is het ook ‘Orgelpaad’. Op 6 augustus speelt F. Binnema uit Sneek om 13.30 uur en R. Leeverink uit Deinum om 14.30 uur. Op 27 augustus speelt J. Tuinstra uit Schagen om 13.30 uur.

Nieuw dit jaar is de samenwerking met de kerken Stephanuskerk in Oldeholtpade, Nicolaaskerk in Nijeholtpade, Bonifatiuskerk in Ter Idzard, Rooms Katholieke Kerk Wolvega en de Kerk op de Hoogte. Op 30 juli, 13 en 27 augustus, 10 september is er een fietstocht/autoroute langs de vijf kerken met informatie van bijzondere gebouwen. Op 23 juli, 6 en 20 augustus en 3 september wordt er een fietstocht gehouden langs de Rooms Katholieke Kerk Wolvega, Bonifatiuskerk Ter Idzard en Kerk op de Hoogte Wolvega (op deze dagen zijn de kerken in Olde- en Nijeholtpade niet open).

Nieuws

menu