SDW vreest financieel drama bij herstel fietspad: Wethouder Jack Jongebloed is kop van jut voor D66

Er werden boten ingezet. Lourens Looijenga

De raadsfractie van SDW heeft forse kritiek op het stilleggen van de reconstructie van het fietspad langs de Linde, tussen de Domeinenweg bij Wolvega en de Kontermansbrug. ‘Dat we nu – weer – geconfronteerd worden met vertraging tijdens de aanleg van het fietspad, zorgt dat we teleurgesteld zijn dat ons uitgesproken vertrouwen beschaamd wordt.’ SDW vreest voor een financieel drama.

Sinds begin april worden door de aannemer bouwstoffen en grond met werkboten over de rivier vervoerd, dit omdat het werkterrein over land onvoldoende begaanbaar is. De verwachting was dat die werkwijze de waterplanten niet erg zou aantasten, maar dat blijkt wel het geval te zijn, zo constateerde de provincie. Volgens de provincie zorgen de boten, in tegenstelling tot de verwachting, voor verstoring van waterplanten waarop libellen zich voortplanten.

Lastige klus

Dat de provincie zo verrast wordt door het drassige terrein is voor SDW onbegrijpelijk. ‘We hebben ingestemd met de aanleg, wetende dat het een lastige klus zou worden. Iedereen die bekend is met het gebied van de Linde, weet dat tot in april het fietspad soms onder water staat. Bij de aanleg van het fietspad langs het witte bruggetje tussen De Hoeve en Oldeholtpade ondervond men soortgelijke problemen, dus hoe kan het dan zo zijn dat men daar niets van geleerd heeft?’ Volgens de provincie kunnen in de praktijk zaken vaak anders uitpakken dan gepland.

Verzakkingen

SDW had gerekend op voldoende deskundigheid. ‘We hebben aangegeven dat we er vanuit gingen dat het bureau dat namens de provincie Fryslân de uitvoering van de tweede fase voorbereidde over de nodige expertise zou beschikken. En dat we op basis hiervan dan ook geen problemen meer verwachten.’ SDW vrees dat er na de aanleg ook hier verzakkingen in het vernieuwde fietspad optreden, na alle vergelijkbare ellende op het nieuwe fietspad van De Blesse naar Driewegsluis. ‘Voor een betonpad is een stabiele ondergrond nodig. De laag zand die nu is opgebracht, helpt niet om de stabiliteit van de ondergrond te verbeteren. In principe is het nog steeds mogelijk om in plaats van een betonpad te kiezen voor schelpenklei.’

‘Brevet van onvermogen’

Wethouder Jack Jongebloed is de kop van jut voor Ronald Westenberg van D66. ‘Het is dus wederom een slecht plan, waar de wethouder qua planning ook in de eerste fase de mist mee in ging. Hij heeft er geen grip op, slechts loze kreten. Het is het zoveelste brevet van onvermogen.’ SDW deelt op Facebook die kritiek. ‘De wethouder wist het zeker dat het nu wel goed zou komen. Hij suggererende dat er nu goed onderzoek was gedaan. Toch bijzonder, want er schijnt geen sondering te zijn gedaan. Ook is geen rekening gehouden met de kwetsbare flora en fauna.’

Onervarenheid

De vraag is ook of er doorgewerkt is terwijl dat eigenlijk niet mocht vanwege het broedseizoen. SDW: ‘We zien hier weer de onervarenheid met dit soort werkzaamheden, met de bijzondere eigenschappen van het veengebied en onvoldoende kennis van de natuur. Niet de mensen vragen en geloven die er geboren en getogen zijn en weten wat er wel kan en niet en wat de gevolgen er van zijn.’

‘Financieel drama’

Hoewel de verantwoordelijkheid bij de gebiedscommissie ligt, blijft de gemeente volgens SDW als medefinancier medeverantwoordelijk. ‘We verwachten dat dit uitloopt op een financieel drama, want de aannemer gaat dit echt niet betalen. En dan zullen wij, ook als gemeente, moeten opdraaien voor de meerkosten.’ Wie opdraait voor het herstellen van de verzakkingen op het andere fietspad is nog steeds onduidelijk. Ook daar was de instabiele veengrond de boosdoener. In ieder geval wordt de opleveringsdatum van het project nu al vertraagd tot december.