Raad legt voorkeursrecht op acht percelen in Wolvega

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega.

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

De gemeenteraad van Weststellingwerf gaat op acht percelen in Wolvega een voorkeursrecht leggen. Het gaat om percelen in het gebied rondom Huize Lindenoord tot en met de Kerk Op de Hoogte. De gemeente wil dit gebied een enorme impuls geven.

Om te voorkomen dat er binnen het plangebied strategische transacties van onroerende zaken gaan plaatsvinden na bekendmaking van de plannen van de gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal percelen aan de Pastoriestraat, Van Baerdtstraat en de Van Harenstraat aangewezen voor de vestiging van een voorlopig voorkeursrecht. Dat kan op basis van een wet.

Door de vestiging van het voorlopige voorkeursrecht, dient een eigenaar bij verkoop de onroerende zaak eerst aan de gemeente aan te bieden. Hierdoor wordt voorkomen dat er met nieuwe partijen onderhandeld moet worden. Ook worden de samenwerkingspartners door dit voorkeursrecht beschermd. Na het besluit van de gemeenteraad op 5 juni ontvangen de eigenaren van de percelen een brief. Tegen het besluit kan dan nog beroep worden aangetekend.