Raad botst met college over aantal kleine kampeerterreinen. ‘Er moet altijd ruimte zijn voor initiatieven'

Kamperen bij de boer in Oldeholtwolde.

Kamperen bij de boer in Oldeholtwolde. De Geele Bosch

Op dit moment zijn er 18 kleinschalige kampeerterreinen in Weststellingwerf. En als het aan het college ligt blijft het daarbij. Het college schrijft: ‘Hiermee is het maximale aantal bereikt.’

Dat blijkt uit de ‘Notitie kleinschalige recreatie’. Maar daar is een forse meerderheid van de gemeenteraad het helemaal niet mee eens, zo blijkt uit een motie die maandag wordt voorgelegd aan de raad. ‘Er moet altijd ruimte zijn voor initiatieven om een kleinschalig kampeerterrein te kunnen beginnen, mits dit mogelijk is qua inpasbaarheid in de omgeving. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen bijvoorbeeld bij de landbouwsector is het niet ondenkbaar dat daar bijvoorbeeld initiatieven ontplooid kunnen gaan worden die maken dat men kleinschalige recreatie zou willen gaan beginnen.”

Aanvragen toetsen

De motie van de VVD wordt gesteund door SDW, Weststellingwerfs Belang en Blijf Stellingwarfs. Het is volgens deze fracties niet wenselijk dat het college nu al aangeeft dat niets meer mogelijk is, omdat het maximale aantal kleinschalige kampeerterreinen zou zijn bereikt. De raad wordt maandag voorgesteld dat dan ook los te laten en nieuwe aanvragen conform geldende wet- en regelgeving te toetsen en waar mogelijk een vergunning te verlenen.