Raad Weststellingwerf wil perspectief voor eigen boeren. 'De onzekerheid is fnuikend’

De provincie moet van politiek Weststellingwerf op zoek naar passende en duurzame stikstofoplossingen, die boeren perspectief bieden. Het college wordt door de gemeenteraad met die opdracht naar Leeuwarden gestuurd. De gemeenteraad nam daartoe unaniem een motie aan in het bijzijn van actievoerde boeren.

FOTO: Lenus van der Broek

FOTO: Lenus van der Broek

Die hadden hun tractoren maandag op de landelijke actiedag voor de ingang van het gemeentehuis in Wolvega geparkeerd. En die boeren constateerden tevreden dat door de raad een stevig signaal werd afgegeven om vooral samen op te trekken. VVD-fractievoorzitter Richard Bos stelde dat bevlogenheid, passie en rentmeesterschap bij de boeren op de tocht staat door de landelijke plannen. ‘Het is volstrekte onmacht, geen perspectief, de onzekerheid is fnuikend.’

‘Meer boeren, maar anders boeren’

Nieuws

menu