Provincie neemt zorgen over pesticiden in bollenteelt serieus

Lelieteelt in Weststellingwerf. Lourens Looijenga

De provincie Fryslân heeft Dirk Osinga van het Nordwin College onderzoek laten doen naar de spanningen in de samenleving die het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt opleveren. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en De Fryske Marren worden in dat rapport expliciet genoemd.

Dat onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen waar zowel omwonenden, bollentelers, Wetterskip Fryslân en de genoemde gemeenten mee uit de voeten zouden kunnen. Het draait bijvoorbeeld om communicatie op basis van de juiste feiten en het scheppen van duidelijkheid voor de bollentelers met betrekking tot toekomstige investeringen. Ook het belang van verder onderzoek naar verduurzaming wordt onderstreept. De lokale bollentelers kennen volgens de provincie de vragen en zorgen in de samenleving. ‘Zij voldoen aan de wettelijke eisen en werken graag mee, maar worden tegelijkertijd door bezorgde burgers aangesproken op hun bedrijfsvoering.’

Spanningen

Verder wordt de gemeenten door Osinga gewezen op de aanpak in buurgemeente Westerveld. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leidde daar tot spanningen tussen bollentelers en inwoners. Met rapporten van de overheid nemen burgers al jaren geen genoegen meer. Ze gingen zelf meten en vonden o.a. in tuinen meer dan vijftig verschillende bestrijdingsmiddelen. Via een pilot willen akkerbouwers en burgers meer begrip voor elkaar zien te krijgen. Het gaat ook daar om de dialoog tussen telers en omwonenden en de toelating van effectieve middelen met een lagere milieubelasting.

Pesticidengebruik

De provincie Fryslân wil met de aanbevelingen aan de slag, wetende dat in Westerveld het geloof in het toezicht van de overheid was verdwenen. Landbouwgedeputeerde Douwe Hoogland: ‘Er wordt vanuit de Mienskip en politiek kritisch naar pesticidengebruik gekeken. Ik begrijp de zorgen. Dit blijkt ook uit het initiatiefvoorstel vanuit Provinciale Staten over de afbouw van pesticidengebruik. Ik ben daarom blij met deze handvatten uit het rapport. Dit rapport kan worden betrokken bij de behandeling van het initiatiefvoorstel vanuit de Staten.’ De provincie Fryslân streeft ernaar de aanbevelingen uit het rapport te concretiseren in een project. Daar moet nog wel geld voor gevonden worden.

Nieuws

menu