Probleem met opvang van statushouders: ‘Woningstichting heeft die huizen niet’

Wethouder Mariska Rikkers.

Wethouder Mariska Rikkers. Screenshot

Weststellingwerf loopt achter met het huisvesten van statushouders. Dat bevestigde wethouder Mariska Rikkers maandagavond in de raadsvergadering. Door de fractie van GroenLinks werd om opheldering gevraagd.

Het gaat dus om vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben en in Nederland mogen blijven. Maar op dit moment moeten veel statushouders noodgedwongen wonen in de overvolle asielzoekerscentra. Het was Patricia Staats van GroenLinks opgevallen dat Weststellingwerf het veel slechter doet dan veel andere gemeenten. ‘Een onwenselijke situatie. Onze OWO-partners voldoen wel aan hun taakstelling.’

Verscherpt toezicht

Weststellingwerf behoort tot de vier gemeenten die onder verscherpt toezicht van de provincie staan. Wethouder Rikkers zei dat over 2021 nog voor veertien personen een plek wordt gezocht en over de eerste helft van dit jaar gaat het om vijftien mensen. In totaal dus bijna dertig. Rikkers vond het ook belangrijk dat daar een plek voor gevonden wordt. Ze is bezig met een plan van aanpak om dit jaar de achterstand in te halen.

Grote gezinnen

Wanneer dat papierwerk naar de raad komt, weet ze niet. Dat geldt ook voor een brief. En aan welke oplossingen het college denkt werd de raad ook niet gemeld. De oorzaak van het probleem is volgens Rikkers dat Weststellingwerf vooral grote gezinnen moet plaatsen. ‘En de woningstichting heeft die huizen niet.’

Mutatiegraad

In een reactie daarop zegt directeur Sake Lageveen van de woningstichting: ‘Ik ken de specifieke gezinsgroottes niet die horen bij die groep van bijna 30 statushouders die kennelijk nog geplaatst moeten worden, maar we hebben in het verleden over een gezin van 12 personen gezegd dat dat niet echt in één van onze woningen past. Daar was de gemeente het toen wel mee eens. Wat op dit moment ook niet helpt, is dat de mutatiegraad (het aantal huuropzeggingen) erg laag is. Daardoor neemt automatisch ook de kans op een passende woning af.’