Plan voor kleine opvanglocatie aan Paulus Potterstraat in Wolvega

Foto: Lenus van der Broek

Foto: Lenus van der Broek

Er zijn nog altijd opvangplekken nodig voor Oekraïense vluchtelingen. Daarom zoekt de gemeente Weststellingwerf constant actief naar opvangplekken. De gemeente wil de noodlokalen aan de Paulus Potterstraat die bij het MFC Futura staan, gebruiken als nieuwe opvang locatie.

De noodlokalen aan de Paulus Potterstraat zijn het nieuwe schooljaar niet meer nodig voor onderwijs. Deze plek kan dan onderdak bieden aan twee Oekraïense gezinnen. Deze noodlokalen kunnen snel in gebruik genomen worden, omdat alle voorzieningen (stroom en water) aanwezig zijn. De aanpassingen die nog gedaan moeten worden (keuken en douche), zijn snel te realiseren. Deze plek biedt daarom de kans om vlot Oekraïense vluchtelingen woonruimte te bieden.

Voor het huisvesten van de Oekraïense vluchtelingen vraagt de gemeente Weststellingwerf een nieuwe omgevingsvergunning aan voor de noodlokalen. De noodlokalen zouden er niet langer dan vijf jaar staan. Maar door de huidige situatie in Oekraïne en blijvende toename van vluchtelingen, heeft de gemeente een opgave deze mensen goed op te vangen. De mogelijkheden voor opvang op korte termijn zijn in Weststellingwerf heel beperkt. Daarom wil de gemeente deze locatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen inzetten.

De landelijke overheid geeft aan dat de gemeenten in Nederland meer vluchtelingen moeten opvangen. Daarnaast loopt Weststellingwerf achter met het huisvesten van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsstatus en mogen in Nederland blijven. Maar op dit moment moetenveel statushouders noodgedwongen wonen in de overvolle asielzoekerscentra. Daarom zoekt de gemeente naar meerdere opvang- en woonlocaties.