Plan Lycklamaweg in Wolvega na zware kritiek teruggenomen

Het college van Weststellingwerf heeft besloten pas op de plaats te maken met de aanpassingen van de Lycklamaweg in Wolvega. Dat blijkt uit een brief die is gestuurd naar alle mensen die tijdens de inspraakperiode op de plannen hebben gereageerd. Dat zijn ruim honderd mensen.

De Lycklamaweg in Wolvega.

De Lycklamaweg in Wolvega. Foto Piet Bosma

Begin augustus was door omwonenden al een protestbrief met handtekeningen aangeboden bij de gemeente Weststellingwerf. ‘De afgelopen week hebben we alle reacties beoordeeld, zo schrijft het college. ’Hieruit blijkt dat een groot deel van de inwoners het niet eens is met de herinrichtingsplannen.’ Het college stelt het belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk mensen het eens zijn met de plannen. ‘Dit betekent dat het huidige ontwerp niet wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.’ En dus ligt het voor de hand dat het plan wordt aangepast.

De gemeente wil de Lycklamaweg verkeersveiliger maken tussen de spoorlijn en hotel Van der Valk nabij de A32. Het plan van bureau Goudappel voorziet in een wegversmalling in de Lycklamaweg tussen de zijstraat Lycklamaweg en de afslag naar de Lindewijk. Het idee is dat snelverkeer wordt tegengehouden en verkeer vanuit Wolvega naar de zijstraat wordt geleid. Maar het gelijknamige afbuigende deel van de weg vanaf de motorzaak van Simon Schram naar de rotonde richting Oldeholtpade wordt er drukker door, zo is de verwachting.

De ongeveer 130 bewoners van deze zijstraat van de Lycklamaweg zitten daar helemaal niet op te wachten. Ze denken door versoberingen en/of aanpassing van het plan er geld vrij gemaakt kan worden om ook hun woongebied ook verkeersvriendelijker te maken. De voordelen van alle aanpassingen wegen voor hen niet op tegen de nadelen. ‘De verkeersproblemen worden in de zijstraat juist vergroot.’