Paul Gols praat leden van VHW bij over veldhovens en hun geschiedenis

Paul Gols hield voor de leden van de Vereniging Historie Weststellingwer een lezing over veldovens en hun geschiedenis. Foto: Lenus van der Broek

Paul Gols hield voor de leden van de Vereniging Historie Weststellingwerf (VHW) in zalencentrum De Rank in Wolvega een lezing over veldovens en hun geschiedenis.

De lezing ging over de zoektocht naar wat de ‘wandelende steenbakke­rijen’ van Jacob van Lennep waren. Ook werd aandacht besteed aan de opbouw en stook van een veldoven, enkele jaren geleden in Zorgvlied. In de begintijd van de Maatschappij van Weldadigheid, in circa 1825, wer­den de koloniehuisjes, ook aan de Vierdeparten, gebouwd met bakstenen van lokaal gewonnen leem en turf. Stenen bakken uit leem was een ambacht en seizoensarbeid.

Bakstenen

Een veldoven werd vroeger opgebouwd voor de éénmalige stook van bakstenen nabij de plaats waar een huis of boerderij. De oven bestond uit niets meer dan te bakken stenen, waartussen brandgangen waren voor de turf, die als brandstof diende. De buitenkant werd dichtgesmeerd met leem en onderin en bovenin waren gaten om turf bij te vullen en om het vuur te regelen.

Amersfoort

Paul Gols was eerst een aantal jaren docent in het voortgezet onderwijs, daarna volgden 30 jaar als onderwijs- en organisatieadviseur, manager en trainer in communicatietechnieken. Na zijn loopbaan is hij volop in historie en landschapskennis gedoken. Hij schrijft, doet onderzoek, geeft lezingen en verzorgt excursies in zijn woonomgeving. Het was er al vroeg bij. Als jon­getje reed hij op zijn fiets Amersfoort rond met het boekje in de hand ‘Zeven eeuwen Amersfoort’. Hij wilde zien, begrijpen en ervaren wat hij zag en wat het was geweest en ooit betekende.

Nieuws

menu