PKN Kerk op de Hoogte Wolvega bestaat 375 jaar

FOTO LENUS VAN DER BROEK

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Op zondag 4 juli bestaat de PKN Kerk op de Hoogte in Wolvega exact 375 jaar. Het is het oudste gebouw in Wolvega.

De kerk doet ook mee aan Tsjerkepaad van 3 juli tot en met 11 september, iedere zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Er ligt dan informatie in de kerk over de geschiedenis en de doop- huwelijks- en lidmaatregisters ter inzage. Tijdens Tsjerkepaad wordt de ‘Biebel in et Stellingwarfs’ voor slechts 20 euro verkocht. De opbrengst daarvan is voor project Mahanaïm in Roemenië, ons Remeti.

Dominee-echtpaar vertrekt

Het dominee-echtpaar Klaas Jelle Faber en Mirna Visschers vertrekt uit Wolvega. Tijdens de kerkdienst deelde Faber zondagmorgen mede dat zij in oktober als dominee-echtpaar gaan werken in Gorkum. Het echtpaar wordt in de PKN-gemeente Wolvega gewardeerd om hun enthousiaste werk, ook voor de jeugd.