P10-gemeenten: werkelijke uitstoot stikstof per bedrijf moet uitgangspunt zijn bij aanpak stikstofprobleem

Troonrede dit jaar in Koninklijke Schouwburg in Den Haag ANP

De werkelijke uitstoot per bedrijf moet het uitgangspunt zijn bij de aanpak van het stikstofprobleem, aldus het P10-netwerk van plattelandsgemeenten.

Dit staat in een reactie van P10 op de Miljoenennota. De dertig aangesloten gemeenten zijn blij met de woorden van de koning in de troonrede dat het kabinet al het mogelijke zal doen om een breed draagvlak te krijgen omtrent de stikstofaanpak. Ze onderstrepen dat de koning de bal niet alleen bij de landbouw legt, maar evengoed bij de industrie en de mobiliteitssector.

Volgens P10, waarbij ook vijf Friese gemeenten aangesloten zijn, is een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak nodig. Daarbij moet samengewerkt worden met de mensen die er wonen, ondernemen en verblijven.

‘Van onderop’

Niet alleen het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn. P10 pleit voor een benadering waarbij ook ruimte is voor innovatie, voor het combineren van meerdere functies op landbouwbedrijven en voor maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt, aldus de gemeenten.

Alleen met zo’n aanpak en door ‘van onderop’ te werken kunnen er passende afspraken gemaakt worden, die kunnen rekenen op draagvlak, volgens voorzitter Harry Scholten.

Onrust verminderen

Verder dringt P10 erop aan dat er snel perspectief komt voor de agrarische sector en dat er binnen afzienbare tijd geld vrijkomt voor al goedgekeurde gebiedsplannen. De gemeenten vinden dit hard nodig om de onrust in de landbouw te verminderen.

De Fryske Marren, Noardeast-Fryslân, Oost-Stellingwerf, Opsterland en West-Stellingwerf behoren tot de P10-gemeenten. Scheidend burgemeester Ellen van Selm van Opsterland was tot voor kort voorzitter van het netwerk.

Nieuws

menu