Opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan De Brogge in Wolvega gaat niet door. Onderzoek of er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden gehuisvest

De panden aan de Brogge in Wolvega. PIET BOSMA

Weststellingwerf wil alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) een opvangplek bieden. Hiervoor had het een pand aan De Brogge 6-14 in Wolvega op het oog. De gemeente heeft besloten om hier geen amv’s op te vangen.

Weststellingwerf gaat nu samen met Woningstichting Weststellingwerf onderzoeken of er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen in het pand.

In juni organiseerden de gemeente, voogdijinstelling Nidos en zorginstelling Re-Care een informatiebijeenkomst over de opvang van amv’s voor de direct omwonenden van De Brogge. Hieruit bleek dat veel buurtbewoners niet achter het plan staan. Daarom zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, gemeenteraadsleden en een delegatie van buurtbewoners.

Negatief advies van politie

Naar aanleiding van de gesprekken wilden Nidos en de gemeente dat er door de politie een veiligheidsonderzoek in de wijk werd gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat veel locaties in de wijk aandacht vragen. Een opvanglocatie voor amv’s aan De Brogge zorgt voor te veel druk in de wijk. Daarom geeft de politie een negatief advies voor het huisvesten van amv’s aan De Brogge 6-14. B&W heeft om deze reden besloten geen amv’s op deze locatie te huisvesten.

Onderzoek opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De noodzaak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen is nog steeds erg hoog. De gemeente en Woningstichting Weststellingwerf, eigenaar van het pand, gaan daarom onderzoeken of er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen aan De Brogge 6-14. Een delegatie van buurtbewoners wordt hierbij betrokken.

Het pand aan De Brogge is ingericht voor een woongroep en heeft meerdere slaapkamers en gedeelde voorzieningen, zoals woonkamers, keukens, badkamers en wc’s. Het pand is daarom niet geschikt voor permanente zelfstandige bewoning door deze of andere doelgroepen.

Noodzaak opvang amv’s nog steeds hoog

Weststellingwerf wil alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog steeds helpen door ze een opvangplek. Er is namelijk een groot tekort aan opvangplekken voor amv’s. Zij moeten nu veel te lang in overvolle asielzoekerscentra wonen onder omstandigheden die niet goed zijn voor hun ontwikkeling. Op dit moment heeft de gemeente nog geen andere opvanglocatie voor amv’s op het oog. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om deze jongeren op te vangen in kleinschalige wooneenheden van 4 tot 5 personen.

Nieuws

menu