Old Skool+ opent opvang binnen SBO De Triade

Pedagogisch medewerker Gerbrich Turkstra en Sipke Durk Castelein in Old Skool+ locatie De Triade. Foto: Alain ter Schuur

,,Juist voor deze kinderen is een vertrouwde omgeving heel erg belangrijk”, weet Sipke Durk Castelein, leidinggevende van Old Skool+, een specialistische dagopvang in Wolvega voor kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Vanuit school voor speciaal basisonderwijs (SBO) de Triade gingen er kinderen naar Old Skool+ en naar de reguliere buitenschoolse opvang. ,,Toen dachten we: hoe mooi zou het zijn als we binnen de Triade de gespecialiseerde opvang kunnen bieden?”

Er volgde overleg met directeur Tineke Schepers van SBO de Triade, gevestigd aan de Andries Veenstrastraat 27 in Wolvega. ,,Onze visie op kinderen die wat meer aandacht en ondersteuning nodig hebben past goed bij elkaar. We kijken naar wat een kind nodig heeft, en hoe we daaraan kunnen voldoen. Wij zijn de enige SBO in deze gemeente.” Op de Triade leren kinderen net als op het regulier onderwijs lezen, rekenen en schrijven in groepen van 15 tot 18 leerlingen . De manier waarop de kinderen leren vraagt meer ondersteuning van de leerkrachten. ,,Een aantal kinderen van onze school ging al naar Old Skool+. Toen Sipke Durk naar ons toe kwam met het idee om een gespecialiseerde dagopvang in onze school te openen, hoefde ik niet lang na te denken. We hebben er de ruimte voor, en voor de kinderen is het fijn dat ze in hetzelfde pand naar de opvang kunnen.”

Op maandag 5 september is binnen de school de tweede vestiging van Old Skool+ gestart. De eerste vestiging van Old Skool+ is gevestigd aan de Willem Lodewijkstraat in Wolvega. ,,De specialistische dagopvang die we binnen de Triade bieden, is bedoeld voor de kinderen die er naar school gaan, maar ook kinderen van buiten de school zijn welkom”, vertelt Sipke Durk. ,,Kinderen kunnen bij ons terecht met een indicatie, vaak worden de kinderen vanuit het gebiedsteam of de huisarts naar de specialistische dagopvang verwezen.”

Samenwerken

Voor de kinderen van de Triade die nu ook naar de opvang van Old Skool+ gaan, is het een groot voordeel dan ze binnen dezelfde omgeving blijven. ,,Ze hoeven op de opvang niet eerst weer te acclimatiseren, maar blijven in hun eigen vertrouwde omgeving.” Bovendien trekken de basisschool en de opvang samen op. ,,We werken samen aan het bereiken van doelen als grenzen herkennen en aangeven, het zelfvertrouwen vergroten en opkomen voor zichzelf”, zegt Sipke Durk, ,,met als verschil dat die doorgaande leerlijn bij ons veel meer onbewust is, in tegenstelling tot tijdens de lesuren. De kinderen brengen immers hun vrije tijd bij ons door.”

In het oude gedeelte van de basisschool is een lokaal ingericht, waar maximaal 8 kinderen terecht kunnen. ,,De ruimte is bewust heel neutraal en basic ingericht”, legt Sipke Durk uit. ,,Prikkelarm. Aan de andere kant hebben de kinderen zelf ook zeggenschap. Vandaag vroeg één van de jongens om Duplo, daar speelt hij graag mee. Dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen.” Direct naast het lokaal van de opvang zit een ruimte, waar een kind tot zichzelf kan komen als het hem even te druk of te veel is. ,,Even een Donald Duck lezen in de zitzak, of even een spelletje of andere ontspanningsactiviteit doen. Als de rust is teruggekeerd, komt het kind weer terug naar de groep.”

Met pictogrammen wordt elke dag heel duidelijk aangegeven wat er op het programma staat. ,,Zodat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten.” De kinderen van de opvang mogen gebruiken maken van de voorzieningen van de Triade, zoals het schoolplein, de skelters, de techniekruimte en de gymzaal.

Alles op maat

De pedagogisch medewerkers van Old Skool+ hebben zich tijdens hun opleiding gespecialiseerd in deze doelgroep. Ze gaan regelmatig op cursus of training om hun kennis actueel te houden. Het aantal kinderen per medewerker is bij Old Skool+ lager dan op de reguliere kinderopvang. ,,Want onze opvang is volledig op maat. Elk kind heeft hier meer dan gemiddeld behoefte aan een individuele aanpak. Voor ieder kind wordt dan ook ene individueel plan geschreven. Elk kind heeft zijn of haar eigen uitdagingen, zowel vanuit het kind zelf als vanuit de omstandigheden.” Vanuit die gedachte ondernemen de kinderen verschillende activiteiten in groepjes. ,,Bijvoorbeeld met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, maar ook vanuit dezelfde interesse of hetzelfde leerdoel.”

Op vrijdag 16 september wordt de tweede locatie van Old Skool+ officieel geopend door wethouder Mariska Rikkers. ,,Dat gebeurt op een bijzondere manier. Ik zal nog niet precies verklappen hoe, maar dat we gaan vlammen is zeker”, glimlacht Sipke Durk. Hij hoopt dat Old Skool+ locatie De Triade in de toekomst nog meer kan betekenen voor de kinderen. ,,Sommige van de kinderen die naar de Triade gaan, raken bijvoorbeeld wat sneller dan andere overprikkeld . Dan is het toch heel fijn dat je midden op een schooldag even naar Old Skool+ kan komen om even de rust terug te vinden? Zodra dat gelukt is, ga je weer terug naar de klas.”

www.oldskoolplus.nl

Nieuws

menu