OBS De Lamer in Oldelamer krijgt certificaten voor Vreedzame en Gezonde School

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De afgelopen twee jaar is er op OBS De Lamer in Oldelamer gewerkt aan de implementatie van de aanpak van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen over sociale competentie en democratisch burgerschap.

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Aan het team van De Lamer is het certificaat uitgereikt en daarom mag De Lamer zich een Vreedzame School noemen.

Gezonde School

Ook is er een start gemaakt met de Gezonde School, voor het onderdeel welbevinden heeft de school tevens een certificaat behaald. Als je je goed voelt heeft dit positieve invloed op je gezondheid. In het voorjaar hebben de bovenbouwleerlingen het programma Zit met pit! gevolgd over gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. Dit alles zorgt voor positieve beweging in de school. Afgelopen dinsdag, op de dag van de leerkracht kreeg het team beide certificaten uitgereikt.

Nieuws

Meest gelezen