Nieuwe huisartsenpraktijk Wolvega Oost opent de deuren. De Blesse moet het nu zonder eigen huisarts en apotheek doen

Het team van huisartsenpraktijk Wolvega Oost. Lenus van der Broek

Huisartsengroep Langs de Linde, die de huisartsenzorg verzorgt in Wolvega, Noordwolde, De Blesse, Oldemarkt en Kuinre, kreeg vorig jaar december onverwachts te horen dat twee collega huisartsen van praktijk De Griffioen in Wolvega per 1 juli 2022 gingen stoppen. Het plotselinge vertrek van deze twee collega’s leverde problemen op voor de ruim 4000 patiënten die onder hun zorg vielen.

Idealiter zouden opvolgers deze patiënten overnemen, maar op zo’n korte termijn waren nieuwe huisartsen niet te vinden. De patiënten verdelen over de andere huisartsenpraktijken binnen de Langs de Linde groep bleek geen werkbare optie. De enige oplossing was dat iemand uit de huisartsengroep Langs de Linde de praktijk en de patiënten overnam.

Jochum Heeg

Na uitvoerig beraad heeft Jochum Heeg toen besloten zijn praktijk in De Blesse per eind juni 2022 te sluiten en verder te gaan in Wolvega op de locatie van de praktijk De Griffioen. Heeg gaat daar verder onder de nieuwe naam Huisartsenpraktijk Wolvega Oost, in samenwerking met collega’s Noordman en Mud. De apotheek wordt overgenomen door apotheek De Griffioen in het naast gelegen pand. Het team bestaat daarnaast uit vier doktersassistenten en twee praktijkondersteuners.

Jochum Heeg: ‘Na ruim 27 jaar geleden de praktijk overgenomen te hebben van Jan Dirk Wolters komt De Blesse dus nu zonder eigen huisarts en apotheek te zitten. Het is en blijft een pijnlijke beslissing, maar we hopen zo de continuïteit van de huisartsenzorg in deze regio te kunnen waarborgen.’

Nieuws

menu