Nieuw park op plek van Pastorieplein in Wolvega krijgt parkeergarage. Ondernemers moeten op zoek naar andere plek

Vanuit de tuin van Huize Lindenoord krijg je vrij zicht op de Kerk op de Hoogte. De gebouwen die er nu nog het zicht op de kerk ontnemen worden gesloopt. Het plein wordt een park. FOTO Lourens Looijenga

Vanuit de tuin van Huize Lindenoord krijg je vrij zicht op de Kerk op de Hoogte. De gebouwen die er nu nog het zicht op de kerk ontnemen worden gesloopt. Het plein wordt een park. FOTO Lourens Looijenga

,,Groots, maar wel realistisch.” Wethouder Roelof Theun Hoen van Weststellingwerf presenteerde woensdagmiddag plannen voor een indrukwekkende opknapbeurt voor het centrum Wolvega met een totale investering van rond de 50 miljoen euro.

Daarvan wordt de helft door de overheid opgebracht. De rest is voor rekening van projectontwikkelaars. Het plan is dinsdag vastgesteld in het college en ligt in mei bij de gemeenteraad.

Groene zone

Het meest opvallende is wel de groene zone die bedacht is vanaf Huize Lindenoord over het Pastorieplein naar de kerk met ook het mogelijk dan ook toegankelijke bos daarachter. Onder het plein komt een parkeergarage en daarbovenop een nieuw park. Het blok panden dat nu nog tussen het plein en de winkelstraat staat, wordt gesloopt. Daarover zijn al afspraken gemaakt. Dus moeten enkele ondernemers verhuizen. Hoen noemt het nieuwe dorpspark een soort ‘Roodbaardpark’, zoals de Nieuwe Aanleg ook een park is van de befaamde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard in Engelse landschapsstijl. Een ontwerp is er nog niet.

De tekst gaat verder na de foto

Sloop

Rond dit groene gebied worden panden gesloopt en vervangen, zoals de oude Blokker. Dat ligt dan net buiten het kernwinkelgebied, volgens Hoen ook een mooi gebied voor een dorpscentrum. De totale winkeloppervlakte neemt af, maar er komen wel 50 tot 100 appartementen bij. Of dat laatste lukt, bepaalt of er in een latere fase nog een tweede parkeergarage achter Huize Lindenoord komt. Die is dan ook bedoeld voor de nieuwe bewoners van de appartementen.

Horeca

Enkele vervangende gebouwen die aan de flanken van Huize Lindenoord komen – zoals vervanging van het oude winkelpand Witmus – zijn in hoogte volstrekt ondergeschikt aan dit monument. Hoen ziet die gebouwen ook het liefst gebouwd worden met de uitstraling van een koetshuis, passend bij Huize Lindenoord. Daarin komt overigens hoogwaardige horeca. Daarover wordt binnenkort meer bekend. De naam van Jan Smink zingt echter nadrukkelijk al rond.

Postkantoor

En het Pastorieplein is volgens Hoen helemaal af als aan de rand het voormalige postkantoor zou worden herbouwd. Mocht een projectontwikkelaar dat willen, staat Hoen daar zeker voor open. Alleen fase 2 met het parkplan kost al 15,1 miljoen euro. Voor de totale investering wordt ook een beroep gedaan op subsidie van het Rijk. Hoen denkt dat de uitvoering haalbaar en betaalbaar is.

Complete opknapbeurt

Het totale plan is een uitwerking van de centrumvisie die in juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wolvega heeft volgens de wethouder een jaren tachtig-uitstraling. Daarom wordt het tijd voor een complete opknapbeurt. Als de raad instemt met de plannen, wordt na de zomer al begonnen met de vervanging van kabels en leidingen. De hele bestrating van de winkelstraat gaat er uit. Rond de kerst is de straat weer goed toegankelijk. Hoen denkt de overlast voor ondernemers te kunnen beperken, maar de gemeente compenseert verlies aan omzet waar dat moet.

‘Beleven en bruisen’

Direct aan het begin van 2024 beginnen dan de andere werkzaamheden om van de winkelstraat een groen verblijfsgebied te maken. ,,Beleven en bruisen’, zo is de kreet van Hoen. De straat zelf gaat volgens Hoen ,,dansen’’, dus geen rechte lijn meer. De auto kan er alleen nog stapvoets van oost naar west. Dat winkels voor auto’s bereikbaar blijven is een nadrukkelijke wens van de ondernemers. De (gratis) parkeergarages zijn overigens niet vanaf de winkelstraat toegankelijk.

De tekst gaat verder na de foto

Achtpilarenplein

Voor het Achtpilarenplein wordt nu twee miljoen euro gereserveerd, maar concreet zijn de plannen voor dat plein nog niet. Er bestaat een idee om iets te doen in de vorm van een drafbaan. Maar dat is allemaal nog in de verkennende fase. Ook een doorbraak naar de Heerenveenseweg blijft een optie, mits eigenaren van panden willen meewerken. Maar die fase zal binnen drie tot tien jaar pas aan bod komen. Verder wordt ook het Van de Sandeplein groener.