Melkstaking 1943: vier Stellingwervers werden op straat doodgeschoten

In 1943 vond middenin de oorlog een vrijwel vergeten staking plaats. De Februaristaking van 1941 wordt terecht ieder jaar groots herdacht , maar die in mei 1943 veel minder. Maar dit jaar zijn er op verschillende plekken in Nederland voor het eerst herdenkingen. In de Stellingwerven werden vier inwoners doodgeschoten.

Melkfabriek Noordwolde. Foto Dorpsarchief

Melkfabriek Noordwolde. Foto Dorpsarchief Foto: Dorpsarchief

Zaterdag 29 april is het exact 80 jaar geleden dat arbeiders van machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo het werk neerlegden. Wehrmachtbefehlshaber in ons land, generaal Christiansen, wilde dat alle voormalige Nederlandse soldaten weer krijgsgevangenen zouden worden. Ze waren na de capitulatie vrijgelaten. Het ging om maximaal 300.000 mannen. De Duitsers hoopten tevergeefs dat ze zich niet met verzetsactiviteiten zouden bezighouden. Het protest tegen de oproep aan de soldaten om zich te melden brak nog diezelfde dag spontaan uit in de vorm van stakingen.