Maatschappelijke en culturele organisaties kunnen coronacompensatie aanvragen. Tegemoetkoming bedraagt 75% van financiële schade in 2021

Gemeentehuis Wolvega. Eigen foto

De gemeente stelt 118.000 euro beschikbaar voor maatschappelijke en culturele organisaties met ernstige financiële schade door corona in 2021.

Dit doet de gemeente met een tijdelijke financiële regeling; de subsidieregeling noodfonds 2021. Diverse organisaties hebben afgelopen jaar financiële schade ondervonden door de coronamaatregelen. Zo zijn inkomsten voor bijvoorbeeld zaalverhuur, kaartverkoop, of horeca (deels) weggevallen. Ook kunnen extra kosten zijn ontstaan voor het aanbrengen van looproutes, spatschermen en de aanschaf van extra ontsmettingsmiddelen.

Niet gericht op winst

Sociale en culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor de financiële schade in 2021. Hierbij gaat het om schade die niet via andere regelingen gecompenseerd kon worden. Voor de subsidie komen organisaties in aanmerking die niet gericht zijn op winst maken en die in 2019 en 2020 meerdere activiteiten met een maatschappelijk karakter hebben georganiseerd, zoals activiteiten die zorgen voor leefbaarheid, ontmoeting of ontspanning.

Informatie over laatste drie jaar

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moeten de organisaties informatie over de afgelopen drie jaren doorgeven. Op basis van die gegevens beoordeelt de gemeente hoeveel financiële tegemoetkoming een organisatie kan krijgen. De tegemoetkoming bedraagt 75% van de ernstige nadelige financiële coronaschade en is maximaal 25.000 euro. De aanvraagperiode van het noodfonds loopt van 1 maart 2022 tot en met 1 mei 2022.

http://www.weststellingwerf.nl/coronacompensatie

Nieuws

menu