Leerlingen obs Zuid en Dorpsschool werken samen aan een veilige schoolzone. Vooral rond kruispunt Oranje Nassaulaan/Sportlaan wordt te hard gereden

In samenwerking met VVN en de politie wordt een lasergunactie gehouden. Eigen foto

Voor obs Zuid en de Dorpsschool in Wolvega was de start van het nieuwe schooljaar het moment om aandacht te vestigen op de verkeerssituatie rond de beide scholen.

Vooral rond het kruispunt van de Oranje Nassaulaan/Sportlaan wordt te hard gereden, ervaren leerkrachten, leerlingen en ouders van de scholen. Daarom werd er in samenwerking met VVN en de politie een lasergunactie georganiseerd.

De actie bij obs Zuid vond plaats in de ochtend. Leerlingen van groep 7 en 8 mochten laseren om te kijken hoe hard de auto’s reden. Ongeveer 95% van alle auto’s die gelaserd werden, reden harder dan 30 km per uur in de schoolomgeving. De snelheden liepen op tot 70 km per uur.

In de middag werd er gelaserd rond de Dorpsschool. De maximale snelheid die op de Lijsterstraat werd gemeten was 54 km. per uur. De verkeersituatie rondom Dorpsschool wordt als onveilig ervaren door de onoverzichtelijke kruisingen en smalle straatjes.

Samen met de ouders en leerlingen willen beide scholen de komende tijd de schoolzones veiliger maken. De leerlingenraden van beide scholen hebben daarin een actieve rol. Ze zoeken hierbij de samenwerking met de gemeente.

Nieuws

menu